A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1899_06_18_118p.txt

Az alsó-fehér-körösi társulat rendes közgyűlése.
(Május 27.)

(Részlet a cikkből...)

A közgyűlés az igazgató választmány javaslatához képest az elkorhadt telefon rudaknak újakkal való kicserélését, illetve pótlását elrendeli. Miután pedig a rudak beszerzésére és felállitására szükséges költségekről a folyó évi költségelőirányzatban gondoskodva nem lett, a közgyűlés megengedi, hogy az élőviz-csatornán berendezendő telefonra a múlt évben engedélyezett 1800 frtnyi összeg, mely még ez ideig fel nem használtatott - ezen sürgősebben szükséges czélra fordittassék. - Az élőviz-csatornai berendezés pedig egyelőre függőben hagyandó, annál is inkább, mivel a tervezett vonalon az élővíz csatorna partjai sűrűen be vannak fásitva, úgy, hogy itt a telefon-vezeték felállítása ez időszerint alig volna lehetséges.

......

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1898   <<   1899   >>   1900
Home
Delizsánsz.