A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1857_04_26_143p.txt

Ritka együgyűség.

E napokban - igy szólnak egy hozzánk érkezett vidéki tudósitás szavai - nagy zajjal kopogtat be irodámba egy paraszt suhancz. "Postakiadó ur! - szólítá meg - jött-e levél Pestről" Minthogy Pestről naponként igen sok levél érkezik hozzánk, kérdem, hogy minő czim alatt vár levelet Pestről? "Azt nem szabad senkinek megmondanom, mert igen nagy titok." Ez volt a válasz. - Néhány óra eltelte után ugyan ezen egyén újra bekopogtat ajtómon s egy kis levélkét nyújt át. Ide oda forgatom, de czimet nem találok rajta. "Hova küldi ezt a levelet czim nélkül?" - kérdem tőle. "Hisz nem kell azt minden embernek tudni, hogy én hova küldök levelet; elég, ha én tudom" - válaszolá s inkább távozott levelével, minthogy megmondta volna, kinek szól." - Hihetetlennek tartanok ez eseményt, ha valódiságáról nem kezeskednék egy általunk tisztelt postakezelő ur jótállása.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1856   <<   1857   >>   1858