A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1874_01_25_60p.txt

Mozgó postahivatalok léptek életbe

   jan. 20-tól a czegléd-debreczeni, debreczen-király-házai, kolozsvár-püspök-ladányi vasutvonalokon, s ez alkalommal a budapest-gyulafehérvári mozgó-postahivatalnak működése a budapest-aradi vonalra szorittatik, illetőleg Arad-Gyulafehérvár közt külön mozgó-postahivatal létesül. E mozgó-posták főhivatása az általuk érintett vasútállomásokon vett levélpostai anyagot útközben átrovatolni és rendeltetési helyéhez képest a következő vasútállomásokon föltartóztatlan továbbítás végett leadni. A vasútállomások közelében lakó közönség egyszersmind azon helyzetbe jut, hogy közönséges leveleit a vonat megérkezéséig a vasútállomáson fölállított levélgyűjtő szekrénybe és a vonat megállapodási tartama alatt a mozgó-posta-waggon levélgyűjtő-szekrényébe adhatja föl.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1873   <<   1874   >>   1875