A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Bajai hiradó - baja_1886_10_17_10p.txt

Távirótiszti tanfolyam nyilik meg november hó 15-én Budapesten.

A kik e tanfolyamot végezik, mint távirdai segédtisztek nyerhetnek alkalmazást. Ez ujonan szervezendő állásokkal 500 frt fizetés, 800 frinyi maximumig 100 frt ötödéves pótlék s megfelelő lakpénz jár. A tanfolyam három hóra terjed s legfölebb 60 egyént vesznek föl. Pályázhatnak 18 évnél nem fiatalabb és 30-nál nem idősebb magyar állampolgárok, kik a középiskola, vagy polgári iskola hat osztályát végezték, valamint azok is, kik mint katonák sikerrel végezték az altiszti iskolát. Alaposan kell ismerniük a magyar nyelvet s lehetőleg jártasoknak lenniük még egy más nyelvben is. A tanfolyamodványokat e hó végéig kell benyújtani a közlekedési minisztériumhoz.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1885   <<   1886   >>   1887