A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1915_04_09_3p.txt

Egy millió hadisegélybélyeget adtak el a szeged-kerületi postákon.

- A magyar posta hazafias működése. -

(Saját tudósítónktól.)
A magyar posta, amely a békés munka idején is országszerte elismerést és becsülést vivott ki, a háboru óta nagyarányú, kiválóan sikeres hazafias működést fejt ki a harcban elesettek özvegyeinek és árváinak felsegélyezésére. A kereskedelmi miniszter tudvalevőleg még októberben elrendelte az ügynevezett hadisegély postabélyegek kibocsájtását, amelyeken fekete betűkkel van átnyomva a következő szöveg: Az özvegyeknek és árváknak 2 fillér. Ezek a bélyegek tehát 2 fillérrel drágábbak a megfelelő névértékű bélyegeknél és az ebből befolyó jövedelmet a postaigazgatóság a megjelölt célra juttatja.

Bármennyire is nyilvánvaló ennek a mazgalornnak nemes intenciója, a sok irányban igénybevett társadalomnál csak ugy lehetett vele eredményeket elérni, ha a posta személyzete lelkes agitációt fejt ki a közönség körében a hadisegélybélyegek vásárlása érdekében. Szegeden és a szegedi kerületi felügyelőséghez tartozó postahivataloknál ennek az akciónak Kőrössy István kerületi felügyelő a szegedi főposta kiváló főnöke az irányítója. Az egész országban csak egy kerületi felügyelőség van: a szegedi, mert itt akarják kipróbálni ennek az uj adminisztrálásnak az életrevalóságát. A többi vidéki és falusi postahivatalok a különböző postaigazgatóságok körzetébe tartoznak, amelyeik korántse birnak nagykiterjedésű hatáskörükben olyan intenzív összeköttetést föntartani az egyes hivatalokkal, mint a szegedi felügyelőség. Ez leginkább kitűnik a hadisegélybélyegek forgalmáról kimutatható elsőrendű eredményből.

A szegedi kerületi felügyelőség körzetébe csak huszonöt postahivatal tartozik. Ez a huszonöt hivatal október óta több mint egy millió darab hadisegélybélyeget adott el, Kőrössy felügyelő személyes buzdítására és serkentésére. A postaifőnök nagy körültekintéssel és lelkiismeretességgel irányítja ezt az ügyet. Minden egyes postaihivatal, havi eladásáról jegyzéket vezet: amelyik hivatalnál emelkedik az árusítás, azt megdicséri és ezzel a további hazafias munkálkodásra kedvet csinál, alhol csökkenést lát, egy szelíd dorgatóriummal billenti helyre az egyensúlyt. Az alábbi kimutatásból azonban megállapítható, hogy csökkenés alig mutatkozik.

A szegedi főpostán havonta átlag 100.000 darab hadisegélybélyeg fogy el, de gyakran több is. Kétezer-kétezerötszáz korona havonta az az összeg, amely ebből az özvegyeknek és árváknak jut. Márciusban eladtak a főpostán levő hivatalokban 143.950 darab hadisegély bélyeget, ami pontosan 2879 koronát szolgáltatott a jótékony célra. Mivel a szegedi közönség a postai értékcikkek nagy részét a főpostán szerzi be, a szegedi fiókposták természetesen csak jóval csekélyebb eredményt tudnak felmutatni. Ezeknél a darabonként való eladásból jön ki a végösszeg.

A Szeged 3. számú (Dugonics-téri) fiókpostán, februárban eladtak 1000, márciusban. 2000 darabot. Itt tehát megkétszereződött a forgalom.

A Szeged 4. számú (Újszegedi) kisforgalmú hivatal is eladott 800 darab hadisegélybélyeget havonta.

A szeged 5. számú (alsótanyai) fiókpostán februárban 1000, márciusban 1600 darab kelt el.

A Szeged 6. számú (Kossuth Lajos-sugáruti) fiókpostán februárban 1400 drb, márciusban 3000 darab kelt el.

Fölötte örvendetes a kerülethez tartozó többi hivatal forgalma is, mert jórészt szerb nemzetiségi lakosság között értek el eredményeiket.

Kisteleken eladott a postahivatal februárban 11.000 darab hadisegély bélyeget, márciusban pedig 22.900 darabot, ami feltűnően, szép eredmény.

Sándorfalván eladott a hivatal, az aránylag csekély számú lakosság körében február hónapban 3500 darabot, márciusban 7200 darabot.

Tiszaszentmiklóson elkelt a jórészben szerb nyelvű lakosság között februárban 2600 darab, márciusban, 6200. Az emlekedés itt is szembetűnő.

Horgoson eladott a hivatal februárban 3000 darabot, márciusban 4300 darabot.

Törökkanizsán, ahol szintén sok szerb lakik, februárban 2300, márciusban 5200 darab hadisegélybélyeg kelt el. A postafőnök megdicsérte a törökkanizsai hivatal vezetőjét.

Gyulán februárban 1400 darab, márciusban 2600 darab hadisegélybélyeg kelt el.

Újszentivánon, egy kis községben a postamesteri dicséretreméltó buzgalommal februárban 1000 darab, márciusban 1560 darab hadisegélybélyeget adott el.

Ó-kereszturon a szerbbel vegyes magyar lakosság körében februárban eladtak 1000, márciusban 2400 darabot.

Szöregen főleg szerb lakosság körében februárban 1000, márciusiban. 2500 darabot.

Sövényházán, a pusztákon szétszórt, földművelő lakosság között elkelt februárban 1500, márciusban 2200 darab.

Dorozsmán februárban 3100 darab kelt el, márciusban 2500. Egyedül ennél a hivatalnál mutatkozik csökkenés.

Csókán februárban. 1000 darabot, márciusban 1400 darabot adtak el.

A szegedi kerületi felügyelőségihez tartozó hivatalokban március hónapban összesen, 212.850 darab hadisegélybélyeg kelt el, amiből 4257 korona jut a hazafias jótékony célra. A bélyegek első kibocsájtása, vagyis hat hónap óta egy millión felül adtak el hadisegélybélyeget és több mint húszezer koronát szereztek igy a szegedkerületi hazafias postások a harcban elesettek özvegyeinek és árváinak.

Derék tevékenységük méltó a legjobb elismerésre és a közönség további áldozatkész támogatására.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1914   <<   1915   >>   1916
Home
Delizsánsz.