A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1915_05_09_310p.txt

A táviróoszlopok zúgása.

Teljesen biztosan mai napig sem tudjuk, mi okozza a különös tüneményt, hogy a táviró- és telefon-oszlopokból zúgó, éneklő, sokszor visító hangok áradnak szét. Nem tudni miért, de általános a vélemény, hogy az oszlopok dúdolása az időjárás megváltozását jelenti és pedig eső, vagy vihar készül. Ujabban Arthur Field ottavai tanár évekig tartó megfigyelések után arra a következtetésre jutott, hogy a hangok voltaképen a drótokból származnak s a póznák csupán a hangok vezetői, sőt erősítői, mint például a zongorában a hangszekrény. Viszont a drótokat részint a szél, részint az oszlopok rezgése szólaltatja meg, teljesen hasonlóan az Aeol-hárfához. Hogy a hang abszolút szélcsendes időben is hallatszik, ennek oka az, hogy a drótok magasságában alig van teljes szélcsend, a mely rendesen csak látszat, mert a levegő szünet nélkül mozgásban van. Ugyanez áll a földre nézve is, a melyben a rezgés úgyszólván szintén örökös. Olyan idő, a mikor a táviróoszlop néma volna, alig van, tévedés tehát a zúgást az időjárás megváltozásával hozni összeköttetésbe.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1914   <<   1915   >>   1916