A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1926_02_16_179p.txt

- Április elsején lép életbe a pengőértékű postai díjszabás.

Budapestről jelentik: A pengőértékben kiszámított postai díjszabások életbeléptetését március elsejére tervezték. Az életbeléptetést azonban ujabb határozat értelmében egy hónappal későbbre, vagyis április elsejére halasztotta el a postaigazgatóság. Az elhalasztásnak oka egyrészt az, hogy az államjegynyomdában még nem készültek el a pengőértékre szóló uj értékjegyek, másrészt pedig az, hogy különféle nemzetközi egyezmények értelmében az uj farifákat be kell jelenteni a párisi központnál és ugyancsak az egyezmények alapján a bejelentéstől bizonyos határidőnek kell eltelni, mig az uj tarifák életbelépnek. Egyébként is a jelen esetben tisztán csak egyszerü pengőátszámitásról van szó, mert a jelentősebb tarifamérsékléseket hir szerint csak a jövő év elején akarja a posta vezetői foganatosítani. Ugyancsak április elsején lép életbe a kétezer koronás telefonbeszélgetési dijaknak 1500 koronára való csökkentése is.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1925   <<   1926   >>   1927
Home
Delizsánsz.