A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1938_01_01_10p.txt

A szőregi telefon

(A Délmagyarország munkatársától.)
Szőreg község kivívta magának, hogy egyszerű tárcsázással csengethessék fel Szegedről a telefonelőfizetők. Hogy ez mit jelent, azt rövid idő alatt már tapasztalhatta a posta is, amely ma már havi 1000-1200 szőregi beszélgetést mutathat ki. A község telefonelöfizetőinek száma 25 százalékkal emelkedett, ami szintén azt mutatja, hogy helyes volt a postának az az intézkedése, amelyet hosszú érvekig tartó huza-vona után meglett. Ám, ne higyje a posta, hogy ezzel megoldotta a szomszédos község telefonügyét, mert Szőreg nem 1000-1200, hanem kétháromszor annyit beszélne Szegeddel - ha lehetne. Ma ugyanis az a helyzet, hogy Szegedről csak a szőregi központot lehet felhívni. Éz annyit jelent, hogy forgalmasabb időszakban lehetetlenség összeköttetést kapni a szőregi előfizetőkkel, mert a két szám állandóan foglalt. A hivatalos órák korlátozott volta is erősen megbénítja és minimális határt szab a telefonforgalomnak. Szőreg és Szeged telefonelőfizetőinek az a kívánsága, hogy adjon a posta kábelt Szőregnek és tárcsás telefonkészülékeket az ottani előfizetőknek. Ha a posta nem fogja ezt a befejező lépést is az adminisztráció évekre terjedő megfontolásának áldozatául szánni, akkor Szőreg a beszélgetések ujabb ezreivel hálálja meg a megértést.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1937   <<   1938   >>   1939
Home
Delizsánsz.