A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1937_01_13_22p.txt

Kifejlesztik a tanyák postaszolgálatát és olcsóbbá teszik a tanyaiak rádióját

A kormány a jövőben évenként 10-10 ezer pengőt állít be a költségvetésbe a tanyai postaszolgálat fejlesztésére. A postaügynökségek számát állandóan emelik. Az utolsó két évben 533-ról 581-re emelték.

A telefonok szaporításáról is gondoskodik a kormány. A rádiót illetőleg is igyekszik a falusi lakosság rendelkezésére állni. Akció indul meg a vidéki lakosságnak a rádióba való bekapcsolása érdekében.

A mozgatom lényege az, hogy a szegény tanyai lakosság számára olyan detektoros készülékeket hozzanak forgalomba, amelyek kombinált árában az olcsó előfizetési díj is benne lesz.

Sajnos, a modern igényeknek megfelelő népvevő hálózati készülék ma még körülbelül 80-90 pengőbe kerül.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1936   <<   1937   >>   1938
Delizsánsz.