A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1937_12_15_601p.txt

CIRKUSZ

Hogy néz ki az, amikor egyik-másik hölgy telefonál?

A telefon az újságíró mesterség egyik tegfontosabb szerszámja, majdnem olyan fontos, mint a toll, a tenta, vagy újabban az irógép. Fontos, mint asztalosnak a gyalu, cipésznek a dikics, vagy ahogy legtöbbször mondani szokás, katonának a fegyvere. A telefon az újságíró fegyvere és egyben elsőszámú közellensége. Mert tömérdek bosszúság forrása.
A bosszankodások oka azonban nem mindig magában a telefonban keresendő, hanem igen sokszor a telefonáló személyekben. A legtöbben ma sem tudnak telefonálni. Könyvet lehetne írni a telefonanalfabéták népes seregéről.

Telefonszabály, hogy mindig a felhivó mondja be elsőnek: ki beszél.

Ezt a telefonszabályt sértik meg a legtöbben.

A magam részéről mereven ragaszkodom hozzá. Ebből aztán naponta származnak efféle csevegések:

Cseng a telefon:
Felveszem és azt mondom: halló!
Mire a túloldalon azt kérdi valaki:
- Halló, ki beszél!
Mire én:
- Halló, ki beszél?
Mire ő:
- Ki beszél?
Mire én:
- Ki beszél:?
Mire ő dühösen:
- Ott ki beszél?
Mire én halkabban:
- Ki beszél?
Mire toporzékolva:
- Ott ki beszél?!?
Mire én egész lágyan:
- Ki beszél?

Mire ő vagy megmondja, vagy gorombáskodik, vagy lecsapja a telefont. Utóbbi esetben magam is leteszem és várom az uj csengetést, mert két percen belül újból cseng és ugyanaz a női hang jelentkezik. A kibeszélős telefonáló ugyanis többnyire hölgy. A hölgyek általában nem szeretik a szabályokat, a hölgyek - különösen, ha fiatalok és szépek - állandó lázadásban égnek a fennálló világrend ellen és irtózatos düh önti el parányi lelkűket, ha valami borostás állu vén csáklyás az első hahóra nem borul a piskóták elé.

Még édesebbek azok a telefonáló hölgyek, akik nemhogy bemondanák, de meg sem kérdik, ki beszél. Rettentő sürgős telefonálnivalójuk van, a hogy az ember füléhez teszi a kagylót, már pereg is a kis ruzsos kereplő.

Ma reggel 9 óra 5 perckor megszólalt mellettem a telefon.

- Halló! - szóltam bete.
- Pá, szivem - szólt egy fagyos női hang.
- Pá - feleltem.
- Te vagy? - kérdezte.
- Én - feleltem igazam, teljes tudatában.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1936   <<   1937   >>   1938
Delizsánsz.