A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1946_09_26_3p.txt

Épül a posta is!

Bővítik és korszerűsítik a szegedi telefonközpontot

Egyelőre 800 állomás befogadóképességű az újjáépített központ
- Jövő évben megkezdik az automata központ építését is

(Szeged szeptember 23.)
A szegedi postaigazgatóság nemrégen megkezdte a telefonközpont kibővítését, a beszélgetések zökkenőmentességének lebonyolítása érdekében. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara vezetői a szegedi sajtó képviselőivei szerdán délelőtt megtekintették a befejezés előtt álló bővítési munkálatokat. Balogh Pál főmérnök, a műszaki osztály vezetője, dr. Merényi Miklós postatanácsossal, a forgalmi osztály vezetőjével, valamint Visinszky József postaigazgatóval és több más postai vezető tisztviselővel végigvezették a megjelenteket a telefonközponttal kapcsolatos üzemi helyeken és elmagyarázták a telefonközpont korszerüsitésére vonatkozó terveket. Balogh főmérnök elmondotta, hogy a régi szegedi automata telefonközpont 14 murkahelyes helyközi központból állot. A háborús események következtében azonban ezt leszerelték és a felszabadulás után a környékből összeszedett központokból állítottak fel a legfontosabb állomásokkal való forgalom lebonyolítására a központot. Az ebbe kapcsolódó állomások legnagyobb része helyi telepes "LB" készülék volt. Később a minőségi javitás, de főként a telefonállomások számszerű szaporítása érdekében is megkezdték egy ujabb központ megszervezését, amely a régi  átkérős rendszert legnagyobbrészt megszüntette.
- Nemrégen szerelték fel az uj helyközi távbeszélő központot. Ennek jelentősége főként abban áll, hogy a helyközi vonalakat kezelő munkahelyekről az  összes helyi telefonállomások közvetlenül elérhetők. Ha valamelyik számot tehát vidék keresi, akkor helyi beszélgetés esetén azt azonnal széjjelbontják és a másik helyi beszélőnek egy úgynevezett „zugó lobogó hang" jelzi, hogy vidéknek vitték el a másik állomást. Most folyik a központ további bővítése és rövid időn belül teljesen készen adják át a forgalomnak. Ez azt eredményezi majd, hogy a helyi beszélgetést gyorsan és másik átkérő állomás nélkül tudják lebvnyolitani. vagyis a kezelő, aki a beérkező hivásokat kezeli a központban, közvetlenül tedja ö maga kapcsolni valamennyi hivott számot. Nem törtímik tehát meg az uj központ üzembehelyezése után, hogy ha valaki egy számot kér, akkor előbb azt kapja válaszul, hogy „adom a másik központot" - és ismét várhat jó darabig, amig a másik központ jelentkezik. Az uj központ működésével a helyközi szolgálat is sokkal jobb és gyorsabb lesz majd. Előreláthatóan ez a központ október vége  felé kezdi meg működését. Tökéletes felépítéséhez éppen látogatásunk napján, szerdán érkeztek meg a szükséges anyagok, de ezek nagyrésze alapos megmunkálóira, átalakításra szorul.
- A szegedi központ átalakítási munkálatait késlelteti az is, hogy nem tudják minden erejüket Szegedre összpontositani. mert a munkakészséget a kerületben levő többi városok között is meg kell osztani. Igy például Kecskemétet és Békéscsabát is egy ujabb központtal kell ellátniok. Mégis igen szép ütemben haladnak előre a munkálatok és Balogh főmérnök kijelentése szerint a jövő év folyamán már ujabb 2000 állomással rendelkező automataközpont elinditási munkája is megkezdődhet. A jelenlegi központ 800 telefonállomás befogadóképességű, de tavaszra valószínűen sikerül felvinni ezerre.
A jelenlegi központnál a beszélgetések számlálása egyelőre kézzel, a tele fonközportos kisasszony által történik, de az október vegére elkészülő uj központ automatikus számlálásu lesz már. Ez a szánjláló gép csak akkor működik, ha a hívott állomás felemeli a készülék hallgatóját.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1945   <<   1946   >>   1947
Home
Delizsánsz.