A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1858_08_15_395p.txt

Egy uj találmányról írnak a lapok.

E találmány a másoló távíró. Ez a kéziratot, valamint a nyomtatott betűket hiven másolja le. A rendszer, mit a világ Borelli szard mérnöknek köszönhet, a villanyosságnak az érczekre gyakorolt hatásán alapszik, s azokból a sürgönyök érczpapirokra fognak íratni. A villanyosság az érczre hatván, vegytani uton megváltoztatja az illető távirdai állomáson e czélra elkészített színes tiszta papír színét, mig azon hely, hova az írás lemásoltatik, a távíró által változatlan marad. E találmány nagy figyelmet gerjesztett.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1857   <<   1858   >>   1859