A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1864_01_10_18p.txt

A tengeralatti távirda feltalálója,

   John Brett meghalt. Ő készitette az Anglia és Francziaország közt most is használatban levő távirdasodronyt is.


-----------------------------------------------------------


Peking és Páris távirati összeköttetésben lesz

   három év mulva egymással. Az erre vonatkozó szerződések Oroszország és a chinai birodalom részéről nemrég aláírattak. A sürgönyre, melyet például ma reggel 8 órakor Párisban föladnak, még ugyanaz nap este 6 és fél órakor meg fog érkezni a válasz Pekingből. Kiachtától Pekingig föld alatt huzzák a sodronyokat. A táviró jelenleg már keleti Szibéria közepéig hatolt előre. Az emlitett szerződés értelmében Oroszországnak joga lesz a táviró védelmére még a mennyei birodalom területén is bizonyos számu erőditvényeket állitani.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1863   <<   1864   >>   1865