A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1865_01_01_8p.txt

A tengeralatti távirdából

   egy darab még hozzánk is eljutott. Rónay Jáczint, az Európát Amerikával összekötő távirda sodrányának köteléből egy mutatványdaradot küldött az erdélyi múzeumnak.


-----------------------------------------------------------


Két lakváltoztatásról

   beszéltek közelebbről a lapok, melyek közül azonban teljesülni egyik sem fog. A pesti takarékpénztár háza a régi marad, mert a megvenni szándékolt Szína- féle házért oly magas árt kívántak, melyet a választmány megadni vonakodott. Ez ellen természetesen senkinek sem lehet kifogása : de máskép áll a dolog a postahelyiségeket illetőleg. A fővárosban mindig növekedő forgalom a már igen szűk postahelyiségeknek tágabbakkal fölcserélését tette szükségessé, s nem egyszer fordultak már elő a közönség közt s a hírlapokban sürgető panaszok. A postaigazgatóság ennek daczára a közönség kényelmét e tekintetben sem látszik figyelembe venni, s miszerint a szerződést a régi helyiségekben ujabb hat évre megkötötte.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1864   <<   1865   >>   1866