A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1865_11_12_580p.txt

A távirdákra vonatkozólag

   régi óhajtása már a közönségnek, hogy a táviratok föladása nyelv tekintetében ne legyen korlátozva. Ez óhajtás teljesedés felé közeleg, ugyanis tanácskozás foly a felett, hogy ezután bármely nyelven akadálytalanul lehessen táviratozni. — A levélbérek leszállításáról is szó van, s remélhető, hogy az egyszerű levél dija az egész birodalomra 5 krban lesz megállapitva, mi által a postaforgalom sokat nyerne.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1864   <<   1865   >>   1866