A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1865_08_13_411p.txt

Az atlanti távirda-huzal

   sorsa élénken foglalkodtatja a világot, de a nagyszerű villalat felől, mely Amerikát közelebb hozta volna Európához, ujabban nyugtalanító hírek érkeznek, s ugy látszik, az egész vállalat meghiúsul, most, midőn már olyközel volt a létesüléshez. A "Great Eastern", mely a huzalt a tengerbe mélyeszteni elindult, mintegy 800 mérföldig sikerrel működött, ugy hogy már egy második huzal lebocsátásáról is kezdtek gondolkozni, de midőn már Valentiától 1250 mérföldre volt, a huzalt nem tudni mi baj érte, ugy hogy az összeköttetés teljesen megszűnt. Mint vélik, a lebocsátott huzal egy részének hüvelye megsérült, a sérülés a feszülés által tovább terjedt s igy a vezető sodrony hüvely, nélkül maradván, a közlekedés teljesen fennakadt. Nagy kérdés, hogy oly roppant távolság után sikerül-e a baj forrását föltalálni.
  
  
-----------------------------------------------------------


Uj távirda-állomások.

Nagy-Kállón, Nagy-Károlyban és Szatmáron, távirda-állomásokat nyitottak.  
  

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1864   <<   1865   >>   1866