A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1865_07_30_387p.txt

A tengeralatti távirda

   létrehozására a "Great Eastern" nevű roppant nagy hajó e hó 15-kén indult el a Temze torkolatából, hogy a távirda-huzalt a tengerbe mélyeszsze. Több mint 500 ember van rajta, köztük 150 matróz tiszjeikkel, 179 fűtő és gépész, 44 vendéglős, pinezér és szolga stb., s körülbelől 101 munkás. A szépnem egyátalában nincs képviselve. Az óriás hajó min dennel el van látva, mire csak emberi előrelátás képes; élelmiszerül a füstölt és besózott húson és kétszersültön kivül még van 13 ökör, több fejős tehén, 100 juh, számos eleven sertés és nagy zöldségkészlet. Mihelyt 50 mérföldnyi hosszúságú sodronyt a tengerbe bocsátanak, mindannyiszor telegrafiroznak rajta a szárazföldre. - A sodrony, melyet a víz alá kell merítenie, mintegy 2500 angol mérföldnyi hosszú.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1864   <<   1865   >>   1866