A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1865_12_31_680p.txt

A pesti postahivatalt,

   mulatságosan megtréfálták a brüsseliek. Pestről ugyanis egy levelet, melyre világosan ki volt irva, hogy a hevesmegyei Egerre szól, nem tudhatni miért, elküldték - Brüsselbe. A brüsseli posta-hivatal aztán ráirta a levélre, hogy Eger Magyarországon, Hevesmegyében van, s a levél azután így jutott a czimzett kezébe.

  
-----------------------------------------------------------


Az uj távirdai díjszabályzat,

   mely jan. l-jén lép életbe, a következőleg van megállapítva: 20 szóból álló sürgöny dija 10 mérföldnyi távolságig 40 kr., 10 - 45 mérföldig 80 kr., 45 mérföldön felül 1 ft. 20 kr. Huszonegytől 30 szóig a fentebbi távolságokra 60 kr., 1 ft. 20 és 1 ft. 80 kr. Harminczegytől 40 szóig 80 kr., 1 ft. 60 és 2 ft. 40 kr. Minden további 10 szóért 20-40 és 60 krajczár.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1864   <<   1865   >>   1866