A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


A távközlés történetének kiemelkedő eseményei

1650. Portugál felfedezők jelentik, hogy Afrikában egyik faluból a másikba dobolással közvetítenek üzenetet.

1663. Az angol Worcester kidolgoz egy rendszert, amely árnyékok vetítésével információkat visz át.

1733. Du Fay francia fizikus kimutatja a pozitív és a negatív elektromosság elkülöníthetőségét.

1745. Von Kleist, Pomeránia püspöke feltalálja a kondenzátort.

1747. Sir William Watson felfedezi, hogy fémvezetőn elektromos áramot lehet továbbítani.

1753. Febr. 17-én az edinburgh-i Scots Magazin levelet kap, amelynek aláírása "C. M.", s azt javasolja, kössenek 26 vezetéket egy elektrosztatikus berendezéshez. A vezetékek túlsó végét kössék rá egy-egy gömbre, amelyek mindegyike egy-egy betűvel legyen ellátva, és amikor a vezetéken az áram megjelenik, a megfelelő gömb kilendül s kinyomtatja a betűt a mögötte elhelyezkedő papírlapra. Adásoldalon a betű lenyomásával az adott vezetékre feszültség kapcsolódott.

1793. A francia Chappe testvérek Párizs és Lille között létrehoznak egy szemafor távíróvonalat, a távolság 230 km. A testvérek egyike az első, aki a távíró (eredetiben telegraph) szót ez év ápr.-ában használja. A francia közvélemény a telegramme kifejezést használta azokra az üzenetekre, amelyek a Chappe testvérek berendezésével átvihetők voltak.

1799. Az olasz Volta előállítja az első telepet.

1813. Indiában szemafor típusú távírót helyeznek üzembe Calcutta és Chunar között, majd tovább Saugarig. Forgó háromszögek viszik a jeleket. Az átjátszóállomások egymástól 30 km-re vannak, a jelzéseket teleszkóppal olvassák le.

1816. Londonban Sir Francis Ronalds elektromos átvitelt hoz létre 13 km távolságon.

1830. Ohm közzéteszi a később róla elnevezett törvényt. - Az Egyesült Államokban Henry megalkotja az elektromágneses távírót, amellyel egy vezeték segítségével 2 km távolságban meg tud szólaltatni egy csengőt.

1832. Samuel Morse feltalálja a később róla elnevezett távíró abc-t. Carl Friedrich Gauss és Wilhelm Edward Weber a göttingai egyetemen kidolgozzák az elektromágneses tűvel rajzoló, gyakorlatilag is használható távírót. Ez 1838-ig működött; tudományos információkat továbbított 1 km távolságba.

1837. William F. Cooke és Charles Wheatstone szabadalmaztatják az 5 tűvel működő távírót, mellyel 1,5 km-t tudnak áthidalni. Ez a világ első kereskedelmi forgalomba kerülő távírórendszere.

1839. Cooke és Wheatstone London és Nyugat-Dayton között létrehoznak egy 21 km hosszú távíróvonalat. - Dr. O’Shaughnessy szintén kidolgoz egy távíró-összeköttetést, Calcuttából Diamond Harbour irányába. A 35 km hosszú szakaszon belül egy 7 km széles folyamkeresztezés is van.

1841. Charles Wheatstone feltalálja az első nyomtató jellegű távírógépet, s javaslatot készít az időmultiplex távírórendszerre.

1842. Az angol Grove gáztöltésű telepekkel végez sikeres kísérleteket: ez az akkumulátor előfutára. - Dr. Montgomerie a londoni királyi társaság termében kiállítja a guttaperchát, a malayanfából nyerhető gumit. 70 évig ez lesz valamennyi tenger alatti kábel szigetelőanyaga.

1844. Washington és Baltimore között megépül az első nyilvános távíróvonal.

1845. Samuel Morse első ünezeteit küldi Washington és Baltimore között. - Párizs és Rouen között kiépül az első távíróvonal.

1846. Megépülnek az első távíróvonalak Ausztriában, Belgiumban és Magyarországon.

1847. Olaszország is megnyitja az első távíró-összeköttetést.

1848. Poroszországban távíróhálózatot építenek ki, központja Berlin.

1850. Elkészül az első tenger alatti kábel, guttaperchaszigeteléssel és -köpennyel. Dobokra tekerve helyezik el a Goliath nevű evezős bárkán, s lefektetik a La Manche-csatornában. Néhány órai működés után azonban tönkremegy.

1852. Megépül az első svájci távíróvonal.

1853. Megépül az első orosz távíróvonal. - Tízeres kábelt fektetnek le Manchester és London között.

1855. Indiát 2000 km hosszú távíróvonal hidalja át. A vonal érinti Peshawar, Calcutta, Delhi, Agra, Bombay és Madras városokat.

1858. Kétévi munka után Anglia és az Egyesült Államok között aug. 12-én átviszik az első jeleket. Egy hónapi üzem után azonban a kábel tönkremegy, mert egy kezelő 2000 V-os telepet kapcsol a kábelbe, s a szigetelés átüt. - Charles Wheatstone szabadalmaztatja automatikus távírórendszerét, melynél a jeleket először perforált szalagra viszik át, innen nagy sebességgel tudják adni, venni őket. Ez a lyukszalagos rendszerek előfutára.

1859. A francia Plante megalkotja az első ólomlemezes akkumulátort.

1860. Philip Reis megépíti az első elektromos telefont. Ő az emberi fül membránját utánozza, ezt elektromágnes mozgatja.

1862. Leclanché megtervezi a később róla elnevezett folyékony töltésű elemeket.

1865. A Nemzetközi Távíró Unió első konferenciája Párizsban.

1866. Több sikertelen kísérlet után júl. 27-én átviszik az első üzenetet a Trans Atlantic-kábelen. a kábelt, mely lényegesen nehezebb nehezebb a korábbinál, a legerősebb angol hajó, a Great Eastern vitte és fektette le. A kábel hossza 3700 km.

1867. A Pest és Bécs között megépült távíróvonalakon megindul a forgalom.

1870. Maxwell kidolgozza az elektromágneses hullámok terjedésének elméletét.

1874. A francia Baudot megtervezi a nagy sebességű távírórendszert.

1876. Márc. 10-én Alexander Graham Bell szabadalmaztatja beszédátvitel-rendszerét.

1877. Az Egyesült Államokban Thomas Doolittle kidolgoz egy eljárást a rézerek hideg húzására. A nagy szilárdságú és jó elektromos vezetőképességű vezeték a távíró- és távbeszélővonalak alapját képezi.

1878. Jan. 28-án 20 előfizetővel megnyitják az első helyi telefonközpontot a Connecticut állambeli New Hawenben (Egyesült Államok).

1879. 7 előfizetővel megnyitják az első telefonközpontot Londonban. –Az amerikai D. Connolly, T. A. Connoly és T. J. McTighe szabadalmaztatják az automata telefonközpontot, és 8 vonalas központot állítanak ki Párizsban.

1881. Május elsején Budapesten 25 előfizetővel megindul az első nyilvános távbeszélőközpont. - Rómában, Párizsban, Mülhausenben és Berlinben is nyilvános telefonközpontokat helyeznek üzembe.

1882. Febr. 1-jén Budapesten megjelenik az első telefonnévsor, 240 előfizető nevével.

1887. Magyarországon 19111,6 km a távíróvonalak hossza, ezeken 69178,4 km vezeték van, 31 Hughes-gép és 1159 Morse-gép áll a nyilvános táviratozás szolgálatában.

1888. Heinrich Rudolf Hertz gyakorlatilag bizonyítja az elektromágneses hullámok létezését.

1890. Jan. 1-jével átadják a forgalomnak az első nemzetközi távbeszélő-áramköröket Budapest és Bécs között - Tokióban 155, Yokahamában 42 előfizetővel távbeszélőközpontot helyeznek üzembe.

1891. Nemzetközi telefon-összeköttetés épül Nag-Britannia és Franciaország között. (Egy évvel a Budapest-Bécs távbeszélő-forgalom megnyitása után helyezik üzembe.) - Maurice Hutin és Maurice Leblanc szabadalmaztatják a vivőfrekvenciás kábeles átviteli rendszereket, megalapozva a vivőfrekvenciás technika terjedését.

1892. 6,5 mm rézerű légvezetékkel megépítik az 1187 km hosszú New York-Chicago telefon-összeköttetést. - Indiana államban (Egyesült Államok) üzembe helyezik az első Strowger rendszerű automata telefonközpontot.

1893. Budapest, Pozsony, Győr, Szeged, Temesvár, Arad bekapcsolásával ünnepélyesen megindítják a magyarországi helyközi hálózat forgalmát. - 1893. febr. 15-én szólal meg először a telefonhírmondó Magyarországon. Az első évben 70 km-nyi hálózat épül ki.

1895. Oroszországban Alexander Popov ismerteti az általa tervezett rádióvevő működését.

1896. Guglielmo Marconi Londonban szabadalmat kér rádió-vevőkészülékére, ezzel jogot formál arra, hogy őt tekintsék a rádió feltalálójának. - Az amerikai E. A. Keith, C. J. Ericsson és John Ericsson feltalálják a telefonkészülék tárcsáját, ami az automata telefonközpontok üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen.

1897. Lord Rayleigh vázolja a koaxiális kábelek tervezésének elvét.

1899. Az amerikai Columbia Egyetemen Pupin professzor, alkalmazva Heaviside 2 évvel korábbi alapgondolatát, bebizonyítja, hogy csévék elhelyezésével a telefonkábelek átviteli minősége lényegesen megjavítható.

1900. Az első közös telepes rendszerű kézi kapcsolású központ (1800 előfizetővel) az angliai Bristolban nyilvános szolgálatba lép. - (Magyarországon 1904-ben helyezik üzembe az első közöstelep-rendszerű központokat, Budapesten 3280 amperóra kapacitású akkumulátortelepekkel, a kisebb vidéki központokban Leclanché-elemekkel.)

1901. Angliában üzembe helyezik az első pupinozott kábeleket. - (A Magyar Posta 1910-ben dönt a pupinozás alkalmazása mellett, s az első kísérleti szakaszok még ez évben elkészülnek. Az így létesített távkábelek 1927-ben Budapest-Bécs, 1929-ben Budapest-Szeged között készülnek el.) - Az amerikai H. J. Roberts megfogalmazza a crossbar telefonközpontok alapgondolatát.

1902. Emil Krarup kidolgozza a róla elnevezett folyamatos terhelésű kábelt. Dánia és Svédország között üzembe helyezik az első krarupozott kábelt.

1906. Dec.-ben New York közelében Fressenden és Alexanderson megindítja az első rádióműsorszórás-kísérletet. - (Magyarországon a műsorszórás 1923-ban indul, a műsort a Posta Kísérleti Állomás személyzetéből alakult amatőr gárda szolgáltatja. A hivatásos műsorszórás kezdete: 1925. dec. 1.)

1906. Az angol J. A. Fleming felfedezi a fűtött katódú csöveket.

1907. E. Belin feltalálja azt a berendezést, amellyel írott szöveget és képeket lehet átvinni távíró segítségével.

1908. Hildesheimben (Németország) 1200 előfizetővel átadják az első automata telefonközpontot. - E. Ruhmer elsőnek alkalmazza a rádiótechnikában beszédátvitelre a moduláció elvét.

1910. Az angol távíróiskolában, Londonban, Sharman kidolgozza és szabadalmaztatja a hordozható rádió adó-vevő elvét.

1913. Berlin és Magdeburg között megnyitják az első nagy távolságú német kábelvonalat.

1914. A 100 lakosra jutó telefon-előfizetők száma az Egyesült Államokban 9,7; Kanadában 6,5; Új-Zélandon 4,6; Ausztráliában 2,8; Angliában 1,7; Magyarországon 1,7; Németországban 1,6.

1915. Az amerikai AT&T és Western Electric cégek rádiótelefon-összeköttetést próbálnak ki az Atlanti-óceánon keresztül.

1916. Az amerikai Roberts és Reynolds szabadalmaztatják a crossbar rendszert.

1918. W. H. Eccles és F. W. Jorden angol tudósok feltalálják az első elektronikus kapcsoló áramkört.  -Az Egyesült Államokban Baltimore és Pittsburgh között üzembe helyezik az első vivőfrekvenciás rendszert. -(1920-ban Budapest-Veszprém-Szombathely és Győr között helyezik üzembe az első vivőfrekvenciás egycsatornás berendezéseket.)

1921. Florida és Kuba között üzembe helyezik az első tenger alatti koaxiális kábelt.

1923. Sir Edward Appicton igazolja az ionoszféra létezését, ezt Oliver Heaviside korábban feltételezte.

1926. Nagy-Britannia és Kanada között rövidhullámú rádió segítségével megindítják a nyilvános telefonszolgálatot - Svédországban üzembe helyezik a világ első crossbar rendszerét. - (Magyarország 1968-ban megvásárolja a svéd terjesztésű Ericsson rendszerű crossbar központok licencét. Az első Ericsson rendszerű helyi központ 1971. jún. 5.-én kerül üzembe és 20000 előfizetőt szolgál ki. 1971. dec.-ében Érd, Vác és Miskolc kap Ericsson központokat. Megindul a hazai gyártás is. 1972-ben 13200 vonalat gyártanak, 1975-ben 65000-et, ezután az évi gyártási kapacitás eléri a 200000 vonalat.)

1927. Az amerikai Bell Laboratórium megkezdi a televíziós kísérleteket. Terjednek az interkontinentális rádiótelefon-kapcsolatok.

1928. Budapesten üzembe helyezik az első regiszteres rotary rendszerű központot, a Krisztina épületben. Ezt követi a Lipót, az Újpest, a Teréz, a Lágymányos, a Budafok, a Zugló, végül 1932-ben a József Központ.
(A regiszteres központok elvét a Brit Posta 1922-ben dolgozta ki.)

1931. Angliában bemutatják az első nyilvános távközlési célra készített mikrohullámú rendszert, amely Kent és Pas-de-Calais között 1934-ben már üzemi forgalmat bonyolít. - (Magyarországon az első mikrohullámú távbeszélő összeköttetés 1951-ben készül el, a Budapest-Miskolc közötti forgalomhoz. 1953-tól a kapcsolt távbeszélő-hálózat része, ezt követően a hazai berendezésfejlesztés is megindul.

1932. Madridban megszövegezik az új nemzetközi távközlési konvenciót, amelyben a Nemzetközi Távíró Unió nevét Nemzetközi Távközlési Unióra módosítják.

1933. A brit ICI cégnél felfedezik és kidolgozzák a polietilént, amely mindmáig a leghasználatosabb kábelér-szigetelő anyag.

1934. Az amerikai H. S. Black megtervezi az első negatív visszacsatolást tartalmazó telefonerősítőt, ezzel forradalmasítja az erősítőtechnikát.

1935. Anglia és Németország megkezdi a rendszeres televíziós szolgáltatást. London és Birmingham között négycsöves koaxiális kábelen nagyfrekvenciás, sokcsatornás átvitelt létesítenek. A kábel nemcsak távbeszélő-csatornák átvitelére alkalmas: televíziós jelek továbbítására is használják. - (Magyarországon az első koaxiális kábeleket 1944-ben a német hadsereg fekteti le. Az első hazai fejlesztésű koaxiális kábel a
60-as évek második felében készül el, ebből azonban csak egyetlen szakasz létesül. 1968-ban a francia SAT cégtől vásárol licencet a Kábelgyár. A széles körű alkalmazás 1971-ben kezdődik.)

1936. Nagy-Britannia rendelkezik a világ első radarberendezésével.
- Kísérleti színes televízió-adásokat indítanak Londonban.

1937. Dr. Alex Reeves feltalálja az impulzuskód-modulációt (PCM), a jelenlegi hálózatok általánosan használt átviteli módszerét.

1938. A világ leghosszabb telefonvonala épül meg Moszkva és Habarovszk között: 9700 km távolságon háromcsatornás rendszerek működnek.
- Japánban is lefektetik az első koaxiális kábelt.

1944. A szövetségesek partraszállása után 2 nappal Southbourne (Anglia) és Longues (Franciaország) között tenger alatti kábelt fektetnek. A 109 tengeri mérföld hosszúságú szakaszon beszéd-összeköttetést létesítenek, ez ekkor a legnagyobb távolságú beszéd-összeköttetés.

1945. Arthur C. Clarke angol tudós információátviteli célokra javasolja mesterséges holdak alkalmazását.

1946. Az Egyesült Államokban a Signal Corps Laboratóriumban a Holdról visszavert rádiójeleket vesznek.  -(Dr. Bay Zoltán, a Műegyetem professzora ezzel egyidejűleg Budapesten szintén veszi a Holdról visszavert jeleket a Műegyetem Fizikai Laboratóriumának eszközeivel.)

1947. A nemzetközi távközlési konvenció létrehozza a nemzetközi frekvenciaregisztráló testületet (székhelye: Genf).

1948. Az Egyesült Államokban Bardeen és Brattain a Bell Laboratóriumban felfedezik a tranzisztort, vagyis azt a többrétegű félvezető anyagot, amely megfelelő kialakítással elektromos jelek erősítésére alkalmas. Ennek továbbfejlesztett és széles körben alkalmazott változatát, a "junction" tranzisztort Shockley dolgozza ki még ebben az évben.

1956. Megépül az első transzatlanti telefonkábel, beépített erősítőkkel, 36 távbeszélő-csatorna átvitelére. A kábelt a Brit Posta Monarch nevű hajójáról fektetik le, egyes szakaszai 4200 m-es mélységben fekszenek.

1957. A Szovjetunióban okt. 4-én fellövik a Szputnyik-1-et, az első Föld körüli műholdat.

1961. A Bell Laboratóriumban Morris vezetésével kidolgozzák az első teljesen elektronikus telefonközpontot, és 500 előfizetővel üzembe helyezik.

1962. Az Egyesült Államokban júl. 10-én fellövik a Telstar-1-et, az első aktív távközlési műholdat.

1963. Stuttgartban használatba veszik az első nyomógombos telefont. - 8076 tengeri mérföld áthidalásával a kanadai Vancouver és az ausztráliai Sydney között 80 csatornás tenger alatti kábel-összeköttetést létesítenek.

1964. A Brit Posta tranzisztorizált erősítőket helyez el egy 1948-ban fektetett tenger alatti kábelben. Ezzel a kábel kapacitása 216-ról 420 csatornára növekszik. Ez alkalommal használnak először tranzisztoros vivőfrekvenciás berendezéseket tenger alatti kábelen.

1965. Ápr. 6-án fellövik az Early Bird amerikai geostacionárius műholdat.

1966. George Hockham és Charles Kao kidolgozzák az üvegszálon átvihető fénysugarak elméletét s javasolják ennek információátviteli célú alkalmazását.

1968. Az Empress elnevezésű digitális távbeszélőközpont Londonban nyilvános forgalomba lép.

1970. London és New York között megindul az előfizetői távhívás.

1971. Japán is üzembe helyezi első elektronikus telefonközpontját.

1976. Angliában lefektetik az első fényvezető kábelt, amelyen időmultiplex üzemmódban 920 távbeszélő-csatorna működik. - Franciaországban kísérleti fényvezető kábelt fektetnek le, melyben 19 szál helyezkedik el. - Az Egyesült Államokban olyan kísérleti kábel készül, amelyben 145 szál van.

1979. Londonban Prestel elnevezéssel megnyitják a világ első nyilvános videotex-szolgálatát. A felhasználók számítógépen tárolt adatokat normál telefonvonalakon keresztül tudnak lekérdezni s azokat a televízió képernyőjén megjeleníteni.

1980. Skóciában lefektetik az első tenger alatti fényvezető kábelt.

1981. Japánban 2 telefonközpont között megépítik az első fényvezetőkábel-szakaszt. - (Budapesten 1983-ban 2 távbeszélőközpont között megépítik az első fényvezető összeköttetést, import fényvezető kábel alkalmazásával.)

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...