A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1917_08_15_5p.txt

Hadirokkantak a szegedi posta szolgálatában.

(Saját tudósítónktól.)
A háborus viszonyok által fölszinre vetődött kérdések egyik legégetőbbje kétségkívül a rokkant-kérdés.

- Minél tovább tart a háború, annál több lesz a világégés e szerencsétlen áldozatainak száma, akik elhelyezésének gondja nagyrészt az államfőt terheli. Az Országos Rokkantügyi Hivatal máris tevékeny munkát fejt ki ebben az irányban és ezrekre rug azoknak a hadirokkantaknak száma, akiknek igy megélhetést biztosított az állam, amelynek védelmében épségüket vesztették. Az időközben megjelenő miniszteri rendeletek hathatósan támogatják a Hadigondozó ilyen irányú munkásságát; igy például legutóbb a pénzügyminiszter elhatározta, hogy trafikjogot csakis a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák kaphatnak.

Az inteligensebb rokkantakat a különféle állami hivatalok szolgálatába állítják. Igy egy részük a postára került, ahol sérülésüknek megfelelő munkakört kapnak. A szegedi postán, mint Körösy István póstafőnöktől értesülünk, jelenleg öt hadirokkant dolgozik. Ezek egyike - Torszki István

- decemberben került a szegedi postára. Budapestről jött, itt képezték ki és ezután Szegedre helyezték rendes beosztással. A postai kinevezések között éppen a Hivatalos lap keddi száma közli másodosztályú kezelővé történt kinevezését.

A másik négy rokkant kiképzés alatt áll a szegedi postán. Háromnak - névszerint Papp Orbánnak, Kapitány Péternek és Kiss Jenőnek a lábát amputálták. Ezeket távirdagépkezelésben és a postafölvételben képezik ki. A negyedik Varga József, aki az egész postakezelésből nyer kiképzést, miután kezét amputálták és igy a távírda kezelésére nem alkalmas.

A kiképzés makszimális időtartama hat hó. Ez alatt az idő alatt az Országos Hadigondozótól kapnak ellátást. Amint a vizsga megtörtent, nyomban átveszi őket a posta és rendesen fizeti. Érdeklődtünk a póstafőnöknél. hogy miképpen váltak be a rokkantak a pósta szolgálatában. Körösy István póstafőnök igy nyilatkozott:

- Valamennyi rokkant nagyon szépen halad, ugy, hogy a velük való foglalkozás valósággal élvezetesnek mondható. Bizonyos, hogy mindből nagyon hasznos munkaerő válik.

- Érdekes, hogy Kiss Jenő -kivételével, aki még a civil életben megszerezte a negyedik középiskolai bizonyítványt, mindannyian intelligensebb iparosok voltak előbb, akik a rokkant-telepen végezték el a négy polgáriosztály tananyagát. A különféle rokkant-telepeken ugyanis tanfolyamok nyíltak, ahol az intelligensebb iparosokat, akiket sérülésük iparuk folytatásában megakadályoz, levizsgáztatják a négy polgári osztályról.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1916   <<   1917   >>   1918
Home
Delizsánsz.