A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1924_04_17_124p.txt

Készül a rádióhasználatról szóló rendelet.

Budapest, április 16.
Magyarországon a rádió használatát ma még törvényes rendelkezések tiltják. Eddig három részvénytársaság vetélykedik egymással, hogy megkapják a rádió monopólimot. A kormánynak ugyanis az az álláspontja, hogy a technikának ezt a nagyszerű és csodálatos vívmányát nem szabad teljesen szabaddá tenni és ezért egy az állam által megfelelő liberális ellenőrző felügyelet alatt részvénytársaságokra fogják bizni. A monopóliumra eddig három részvénytársaság pályázik. Elsőnek a Magyar Távirati Iroda, második az Altalános Beszerzési Részvénytársaság, amely bizonyos érdekközösségben van a postával, a harmadik pedig a Bánffy Miklós gróf vezetésével alakult csoport.

Szakemberek bevonásával most végzik a kereskedelemügyi minisztériumban a rádió használatát szabályozó rendelet utolsó simításait és a rádiórendelet értesülésünk szerint április végén, vagy május elején meg is jelenik. Ez a rendelet előreláthatóan igen jelentős és kedvező befolyással lesz a munkáskérdésre is, mert Magyarország predesztinálva van arra, hogy teljesen kezébe vegye a Balkán felé irányuló rádió-exportot. Minden valószínűség a mellett dönt, hogy a rendelet megjelenése után Magyarországon azonnal egész sereg eddig elektrotechnikai cikkek gyártásával foglalkozó gyár az üzemét ki fogja terjeszteni rádiócikkek gyártására is és az egész balkán hatalmas rádiószükséglete Magyarországon talál majd kielégítést. Szakemberek bizonyosra veszik, hogy Magyarországon pár hónap múlva százezer munkásnak fognak jó megélhetést adni a rádiógyárak.

Budapesten, értesülésünk szerint, 40 rádiókészülék van; ezeket - miután a törvény a használatukat tiltja - a tulajdonosaik a legnagyobb titokban tartják. A rádió rohamos fejlődése ma már parancsoló szükségletté teszi, hogy a hatóságok megszűntessék a tilalmat, mert hiszen ma már a  katodkövek feltalálásával olyan készülékek vannak forgalomban, amelynél nincsen szükség az 50 méteres hullámfelvevő dróthálózatra. Ez az egyelőre titokban használt 40 felvevőkészülék a legmodernebb tipusu; egészen kicsiny méretű kis dobozok ezek a rádiókészülékek, amiket a hozzáértő emberek egész könnyen elő tudnak állítani.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1923   <<   1924   >>   1925