A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1924_01_02_3p.txt

Hírek

- Drágul a posta, távirat, telefon.

A kereskedelmi miniszter a posta-, táviró- és távbeszélő-díjszabást 1924. évi január 1-től felemelte.

Az uj tarifa főbb tételei a következők: Levél 20 grammig helyben 300 korona, vidékre 500 korona. Levelezőlap helyben 200 korona, vidékre 300 korona. Nyomtatvány 10 grammig 50 korona, ezen a súlyon felül 50 grammonként 100 korona. Ausztriába Csehszlovákiába, Lengyelországba, Németországba, Olaszországba és Romániába levél 1000 korona, levelezőlap 600 korona. Az ajánlási dij helyben 300 korona, vidékre 500 korona, külföldre 1400 korona. A postautalvány dija belföldre 100.000 koronáig 1000 korona. A küldhető összeg maximuma 5,000.000 korona. A csomagdijszabast mérsékelten szintén emelik. A távirat szódija belföldre 150 korona, Ausztriába, Csehországba Jugoszláviába és Romániába 500 korona. A távbeszélőnél vidékén 432.000, illetve 216.000 korona, az egyenkénti beszélgetési dij vidékén 400 korona, Budapest körül 15 kilóméter távolságig 1200 korona, 25 kilométerig 2500 korona, 50 kilométerig 3500 korona, 100 kilóméterig 4500 és ezenfelül 7000 korona.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1923   <<   1924   >>   1925
Delizsánsz.