A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1934_01_09_4p.txt

Tízezer pengővel fizetett többet a város az előirányzott összegnél a drága telefonért

(A Délmagyarország munkatársától.)
Az automatikus telefonkapcsolás üzembehelyezése óta rendkivül megdrágult a telefon és ez a drágaság nemcsak a telefonelőfizetők számát szorította le, hanem a legtöbb embert elriasztja a telefontól, amelynek pedig az lenne a hivatása, hogy kényelmesebbé tegye az életet. Azelőtt, amig kézi központ kapcsolta a vonalakat, amig a technokrácia nem vonult be a szegedi központba is, a telefon havi előfizetési dija tizenkét pengő volt, de ezért minden állomás korlátlan számú helyi beszélgetést bonyolíthatott le. Az automataközpont üzembehelyezése óta a telefon havi alapdija 8 pengő, minden beszélgetés külön tizenket fillér, de az előfizetőnek minimálisan 30 beszélgetés diját le kell fizetnie havonta akkor is, ha nem beszél harmincszor, így egy-egy állomás minimális dija 11 pengő 60 fillér lenne, de havi harminc beszélgetésen felül minden további beszélgetésért külön 12 fillér fizetendő. Ez azt jelenti, hogy alig van olyan telefonelőfizető Szegeden, aki a minimális dijat fizetné a telefonért, mert hiszen akinek egy hónap alatt csak legfeljebb harmincszor kell használnia a készülékét, annak tulajdonképen nincs is nélkülözhetetlen szüksége a telefonra és bizony, ha csak tehette, le is szereltette.

- Szegeden az egyik legnagyobb telefonelőfizető maga a város, amelynek számos redukció után még mindig hatvanöt telefonállomása van a különböző hivatalokban. A hivatalok annakidején szigorú utasítást kaptak a polgármestertől, hogy a lehető legtakarékosabban bánjanak a telefonbeszélgetésekkel, csak azt intézzék el telefonon, amit nagyon sürgősen el kell intézniük, mert hiszen ha levelezőlapon intézik el, csak hat fillér költség terheli a várost, tehát éppen a fele a telefonbeszélgetések dijának.

- Magánbeszélgetéseit lebonyolítására pedig csak akkor használhatók fel a város telefonállomásai, ha a beszélgetők lefizetik érte a husz-husz fillér beszélgetési dijat. Az ellenőrzés természetesen lehetetlen, mert - és ez is egyik igen sulyos hibája ennek az uj rendszernek - a telefonbeszélgetéseket a központban számolja egy készülék, igy az érdekelt előfizető nem ellenőrizheti a készüléken lebonyolított beszélgetések számát. A posta a telefonnyugtákon nem tünteti fel a telefon-óra állását, csak a lefolytatott beszélgetések számát, ami viszont állandó bizalmatlankodásokra ad okot

- A város háztartásának mult évi mérlegét most állítják össze. A számvevőség már gyűjti a zárszámadás adatait és munkaközben derült ki, hogy a telefonelőfizetésre előirányzott költségvetesi keret a mult évben is szétpattant Nem kevesebb, mint tízezer pengővel került többe a városnak a hatvanöt telefonállomás, mint amennyit előirányzott erre a célra. Erről a szomorú felfedezésről Scultéty Sándor főszámvevő jelentést tett a polgármesternek és dr. Pálfy József polgármesterhelyettes most ismét szigorú hangú rendeletet adott ki a telefonhasználat korlátozásáról. Utasította a hivatalvezetőket, hogy a telefonbeszélgetések számát a lehető legkisebbre korlátozzák és a legszigorúbb ellenőrzéssel gondoskodjanak arról, hogy a város telefonállomásait magánbeszélgetések lebonyolítására senki se vehesse igénye, vagy ha igénybe veszi, fizesse meg a husz fillér beszélgetési dijat.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1933   <<   1934   >>   1935
Home
Delizsánsz.