A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1948_06_25_137p.txt

Miért ássák fel a szegedi utcákat?

Karácsonyra elkészül az uj telefonautomata központ

"Újjáépitjük az automata központot, befogadóképessége 6000 állomás, költsége 5 milló forint"

A főpostán dolgukat végzőknek feltűnt, hogy a fenti szövegű hatalmas plakátot helyezték el a bejáratnál, hirdetőjét a magyar élniakarásnak, az alkotni vágyók kivitelre váró terveknek. Alább elmondjuk, mit is jelent közelebbről ez a plakát?

A belváros utcáit, járdáit szorgalmas munkáskezek tépik, szaggatják. Méternyire ássák ki a kemény földek hosszú szűrke cementcsőveket raknak le. Ha készen vannak, mennek tovább. Következik egy másik utca. Kevesen tudjak mi készül itt. Legtöbben azt hiszük, hogy a gáz, vagy villanyvezetékeket cserélik s csak alig néhányan gondolnak arra, hogy most Szegeden az újjáépítésnek egy nagyjelentőségű szakaszába léptünk: megkezdődtek a szegedi posta automata központjának építkezési munlatai. Gerő Ernő nemcsak hidakat és utakat épít, de elsőrendű gondja, hogy az ország postai hálózatát is rendhehozza. így került sor a rombolás korában tönkrement szegedi automata központ újjáépítésére

A hároméves terv keretében Szeged gazdasági életének egyik fontos pillérét rakják le, amikor a ma már elavultnak mondható kézi kapcsolású tefonrendszer helyett modern automata készüléket építenek Szegeden.

A szegedi postának a békevilágban 4000 telefonállomása volt. Jellemző a fasiszta pusztítás mérvére, hogy ez a komoly szám a felszabadulás után néhány százra zuhant vissza míg jelenleg is csak 1100 állomás működik Szegeden. Az uj automatát egyelőre 2000 állomásra rendezik be amivel a jelentkező előfizetők igényét egészen bizonvosan kielégítik.

Lakásról tárcsázható a budapesti szám.

A szegedi uj automata központ azonban nemcsak a városi előfizetőket kapcsolja majd önműködőleg, hanem egyik legmodernebb újítása az lesz, hogy az előfizető a lakásáról tátrcsázhatja azt a budapesti számot, amelyikkel eszélni akar.

A munka lázas ütemben folyik, a postán kivüláló semmit  sem sejt, hiszen a szolgálatot minden osztályon zavartalanul végzik. A nagyszabású alkotás körvonalai már lassan kibontakoznak. Egy nagy teremben a kábelrendező állványt szerelik, az emberi agyat pótoló szerkezetek egymásután kerülnek beépítésre a termekbe. A rendkívül gondossággal és pontossággal végzett építkezés figyelme mindenre kiterjed így például a kábelrendező állványok termében az ablakkereteket betonha fogatták, hogy ez a kilmaberendezés az ott dolgozóknak kellemes munkál biztosítson.

Általában minden teremben első pillantásra meglátszik, hogy a munkahely egészséges, a szociális követelményeknek minden tekintetben megfelel. A bonyolult elektromos gépek, akkumulátorok, dinamók rengetegében benéztünk a jelenlegi telefonközpontba. ahol most tiz, vagy tizenkét telefonos "kisasszony" végzi minden elismerést megérdemlő hősi munkáját Ebben a teremben semmi más beszéd nem hallatszik mint: "kőznont", "mássál beszél", "elvitte vidék" és ez a monoton nehéz munka reggeltől-estig és estétől reggelig tart a bátran nehéz üzemnek minősíthető hivatalban.

- Mélyen a föld alatt is azonban készül a nagy átalakulás. Fülkéket, termeket vájnak ki, betonoznak, tartalék áramfejlesztő épül.

Csodálatos a munka üteme. Mindenki a helyén, látható ambícióval, szeretettel végzi feladatit, mert tudja, hogy a szegedi újjáépítésnek ez a csodája a dolgozók életét is megkönnyíti.

Látogatást tértünk az éppen a Klauzál-téren dolgozó csőfektetési munkálatoknál. Most már a döngölök dolgoznak, a csövek mélyen az anyaföldben pihennek és bizonyára most már ott is maradnak időtlen-időkig. De mi a célja ezeknek a földbetemetett csöveknek? Megtudjuk. Az uj szegedi telefon hálózat kábelvezetéke ez, amit most a földbe szerelnek egyelőre még csak a kiskörúton belül, de ennek a költsége is vagy félmillió forintot lesz ki. Ez a földalatti kábelvezeték feleslegessé teszi a város háztetőin vezetett légi kábeleket, azokat le is bont ják, vagy ahogy póstásnyelven mondják: "eltűntetik a szarkafészkeket."

A jövő tervévben azután sor kerül a kiskörúton körüli részekre, legelőször a felsővárosi kábelek lefektetésére.

A postának egyébként még körülbelül hat hónapra van szüksége, hogy átadja az uj automataállomást a forgalomnak A Szeged 1. (főposta) táján beszélnek, hogy ez lesz a posta karácsonyi ajándéka Szeged dolgozóínak.

1.70-ért finom ebéd - 2 millióért modern garázs

Nem tartozik az autompta központ építéséhez, de ha már erről írunk, megnéztük a posta egyik szociális intézményét: n nagy népszerűségnek örvendő menzát. Több mint 300 adag ebéd készül itt naponta, meggyőződtünk, hogy ízletes és kielégítő. A csütörtöki menü paradicsomlevesből, zöldbabfőzelékből állt fasirozott feltéttel. Ezért a derék nostások adagon kint mimíöszsze 1 forint 70 fillért fizetnek. Felesleges hangsúlyozni, mit jeleni ez a szűkös közalkalmazotti fizetésüeknek.

A szegedi postaüzemek fejlesztése azonban nem áll meg az automata központnál. - A Párisi-körút és Hétvezér-utcán hamarosan hozzákezdenek egy kétemeletes postagarázs építéséhez, itt helyezik el a sokféle műszaki irodát, raktárt és fontos - más - műszaki felszereléseket is. Ha a posta autógarázsa készen lesz, a csomagokat is autón kézbesitik majd a címzettekhez. Az uj postagarázs 2 millió forintba kerül és reméljük, hogy az egész összeg a város gazdasági életének fellendülését fogja jelenteni.

g. a.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1947   <<   1948   >>   1949
Home
Delizsánsz.