A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1949_01_08_41p.txt

A szocializmus építésében a hétköznapok is ünneppé válnak

Átadták az élüzem kitüntetést a szegedi posta műszaki igazgatósága dolgozóinak

Csütörtökön délután az ünnepélyesen feldíszített Postásotthonban többszáz szegedi postás büszke örömmel tekintett a színpadon elhelyezett ezüst csillagra, melyet ünnepélyes ülés keretében adtak át a posta műszaki igazgatójának.

Zsákai Béla, a postásszakszervezet titkára nyitotta meg az ülést hangsúlyozva, hogy ez a nap a szegedi postások számára örömünnepet jelent.

Szabó Béla termelési titkár olvasta fel ezután a kitüntelésröl szóló okiratot. A jelenlévők tomboló lelkesedéssel ünnepelték a szép telesitményt elért műszaki dolgozókat.

Hatvani Jenő elvtárs, termelési titkár beszédében hangsúlyozta, hogy a szegedi postások kezdettől fogva bekapcsolódtak a munkaversenybe, a brigádmozgalomba s ennek a lelkes munkának eredménye a nagy kitüntetés. Kérte a műszaki dolgozókat hogy további jó munkával igyekezzenek meg is tartani az ezüst csillagot.

Ezután sor került a díszközgyűlés legünnepélyesebb mozzanatára, a kitüntetés átadására. Hatvani elvtárs elismerő szavai után Szabó Béla termelési titkár megilletődve köszönte meg a kitüntetést.

A szegedi postás dolgozók nevében ígérem, hogy ezt a kitüntetést minden erőnkkel igyekezni fogunk megtartani - mondotta.

A közönség ütemes tapssal mondott köszönetet a kerületi műszaki dolgozóknak, azoknak is, akik elfoglaltságuk miatt nem jelenhettek meg az ünnepségen.

Balogh Pál elvtárs, műszaki tanácsos ismertette ezután, miért lett a szegedi posta élüzem, megelőzve a novemberi kiértékelésben a többi kerületeket. Rámutatott a háború okozta károkra, a kezdeti nehézségekre. Mindezek ellenére a műszaki dolgozók, tervüket jelenlős mertékben tulteljesítették, ugy hogy 1949-ben táviró és távbeszélő hálózatunk kiépítése a felszabadulás előtti színvonalra emelkedik, bizonyos tekintetben meg is haladja azt.

Nagy László elvtárs, az üzemi pártszervezet titkára nagy lelkesedéssel fogadott beszédében a szovjet dolgozók munkáját állította példaképül a magyar dolgozók elé. Marxistának, Leninistának lenni annyi, mint alkotónak lenni.

A posta műszaki dolgozói teljesítették ezt a célkitűzést - mondotta.

Befejezésül Székely Béla elvtárs, munkásigazgátó üdvözölte a posta műszaki dolgozóit a kitüntetés alkalmából. Az elmúlt időkben az ünnepet csak piros betűk jelezték.

A szocializmus épitése idején a szürke hétköznapok is ünneppé válnak - mondotta.

Beszéde után a jelenlévők ismételten nagy lelkesedéssel fogadták Székely Béla elvtárs befejező szavait: A szocializmusban nincs megállás, csak előrehaladás. A dolgozók egy célért küzdenek, a szocializmus megvalósításáért.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1948   <<   1949   >>   1950
Home
Delizsánsz.