A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1859_05_15_238p.txt

Póstaügyi javítás.

Mint halljuk, a póstaügynél uj czélszerü javítás hozatott indítványba, melly ha létrejő, rég érzett hiányon lesz segítve. Azt a szokást akarják t. i. a postahivataloknál behozni, hogy a megérkezett levél a feladó különös kívánatára, s az illető dij lefizetése mellett, még ugyanazon órában a czimzett kezéhez szolgáltassák. Hiszszük, hogy, ha ez inditvány életbe lépend, igen sokan fognak találkozni, kik az erre kiszabandó külön dijt örömmel fizetendik le.






















A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1858   <<   1859   >>   1860