A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1859_10_02_478p.txt

A villany távíró-vonalok,

   valamelly természeti befolyás következtében, Belgiumban, Németországban s ujabban Francziaországban, némellykor egészen megtagadják a szolgálatot, - villanyszikrákat visznek be az állomások hivatalszobáiba. A párisi Akadémia bizottmányt nevezett ki e tünemény okainak kipuhatolására.


-----------------------------------------------------------


Táviró.

Mohács és Pécs közt egy egylet táviró-állomást nyitott meg, korlátolt napi szolgálattal.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1858   <<   1859   >>   1860