A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1860_02_26_104p.txt

A londoni központi távírda nagy terme.

A londoni nagy táviró-társulat, mely első s egyszersmind legnagyobb Európában, Londonban fölállított központi intézetével joggal nevezhető a brit miveltség egyik csodájának. A társulat épen most állított fel egy épületet, mely egyéb táviró állomásokkal azon arányban van, mint milyenben a Leviathan óriás gőzös a többi gőzössel. Az uj épület tulajdonkép csak a táviratáéra szolgál, a sürgönyöket a régi házban veszik fel.

Az uj épület nagy műtermét ábrázolja rajzunk, mely hogy világosabb legyen, fölülről egészen üveggel van fedve. A távírói munkára itt mind nők vannak alkalmazva, kik e foglalkozásra igen alkalmasoknak látszanak. Jelenleg 96 ifjú nő foglalkozik az Angolország különböző helyeire küldendő s onnét érkező távirati sürgönyökkel. A külföldi sürgönyöket más teremben
férfiak kezelik.

         
                    A londoni központi távirda nagy terme.

A nők terme, melyet rajzunk is mutat és melynek nagyságra nézve párja még eddig nincs sehol, 80 láb hosszú, 32 láb széles és 30 láb magas, Este a teremben két nagy csillár ragyog s ezeken kivül még a gépnél minden nő előtt egy gázláng ég. E terem mellett van a külföldi sürgönyök kezelő terme, mely 32 láb hosszú és 24 láb széles. E két terem a második emeletben van, alattuk az első emeletben a titkárok irodája és a társulat választmányának tanácsterme áll, földszint pedig azon irdák helyezvék el, melyekből a sürgönyöket kihordják; itt lakik az intézet felügyelője is.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1859   <<   1860   >>   1861