A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1860_12_02_602p.txt

Távirói tanfolyam.

Az állami táviróintézet távirói tanfolyamot nyitand 1861-ki jan. 2-kától kezdődő 10 hóra, azok számára, kik a cs. kir. táviróihivatalokban alkalmazást nyerni óhajtanak. A tanfolyam helye : Pest, Temesvár, Zágráb. A kik e tanfolyamra fölvétetni óhajtanak, folyamodásukat Bécsben a cs. kir. államtávirók igazgatóságához, legkésőbb jövő dec. hó 20 ig nyújtsák be. A folyamodó a többek közt ki tartozik mutatni, hogy 18 évesnél nem fiatalabb és 30-nál nem öregebb, a német nyelvet teljesen érti, a francziát s olaszt pedig annyira, hogy azokból forditni képes, továbbá physikai s vegytani ismereteit.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1859   <<   1860   >>   1861