A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1860_09_16_460p.txt

A tengeralatti távírók.

A tengeralatti távirók sodronyait, hogy a villanyosság azokból a vízbe át és ki ne menjen, gutta-perchával szokták körülvenni. A tapasztalás azonban, különösen az Anglia és Amerika közt felállított s meghiúsult távíró körül tett észleletek bebizonyiták, hogy a gutta-percha nem alkalmas, mert a villanyfolyam azt lassankint szétbontja, ujabb találmánynál fogva a rugmézga (gummi elasticum) teljesen alkalmas e czélra, mit a legújabban Londonban tett kísérletek is bizonyitnak.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1859   <<   1860   >>   1861