A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1871_02_12_89p.txt

Távirda és postaközlékedés Francziaországgal.

Berlinből jött értesítés szerint Párisba szóló levelezések, ha nyitva adatnak föl a postára, ismét szabadon szállíttatnak az azelőtt megállapitva volt dijért. - Magán-táviratok azonban a német seregek által megszállott területekre még mindig nem intézhetők.


-----------------------------------------------------------


Uj levelezési és postautalványlapok.

Folyó évi február 15-étől kezdve uj levelezési és postai utalványlapok jönnek forgalomba. A levelezési lapok az eddigi alakban világos-sárga papiroson vannak kiállítva, s mint eddig, 3 krás értékbélyeggel ellátva. A kétféle: magyar és német szövegü levelezési lap használata megszünik, minthogy az uj kiadású lapon a két szöveg egyesítve van. A postautalványlapok szintén az eddigi alakban zöld papiron vannak kiállítva, azon különbséggel, hogy azokon a magyar és német szöveg egymás mellé van nyomva, azonfelül 5 krajczáros értékbélyeggel vannak ellátva. A levelezési lapok bélyegei aranysárga, az utalványoké barna-vörös szinüek, s koszoruval övezett világos körmezőn ő felsége arczképét tüntetik elő, mely alatt a koronás magyar és horvát-szlavón egyesitett czimer és a bélyegérték száma látható. A régi levelezési lapok elhasználására f. é. febr. 1-töl számitott 2 havi határidő engedtetik; azontul a magyar posta területen a régi lapokon irt, s postára adott közlemények nem bérmentesítettek gyanánt fognak tekintetni, s akkép dijaztatni. Az uj postai utalvány-blanquettek 5 kr. értéket képviselvén, az ennél nagyobb utalványozási illeték, ennek megfelelő levéljegyeknek az utalványlap kijelölt helyére való ragasztása által fedeztetik.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1870   <<   1871   >>   1872