A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1871_04_30_226p.txt

Uj levélbélyegek.

F. évi május 1-jén uj magyar jelvényü levél- és hirlapjegyek s bélyeges levélboritékok jönnek forgalomba. A levéljegyek ugy mint eddig 2, 3, 5, 10, 15, s 35 kr. értéket képviselnek s 100 darabos lapokon vannak kiállítva; a levélboritékok 3, 5, 10, és 15, kros levéljegyekkel vannak megbélyegezve. A hirlapjegyek 1 krajczáros is szintén 100 darabos lapokon vannak kiállitva. A 2 kros levéljegyek sötétsárga, a 3 krosak világos zöld, 5 krosak vörös, 10 krosak kék, 15 krosak barna, a 25 krosak viola, az 1 kros hirlapjegyek piros szinüek. A levéljegyek átalán véve jobbról borostyán-, balról tölgyfavirágokkal övezett világos körmezőn ő Felsége arczképét tüntetik elő, mely alatt a magyar korona országainak koronás czimere diszlik; a levéljegy felső két szegletén rózsadiszitmény látható, a két alsó szegletén az érték van kijelölve. A levélboritékok szintily értékjegyekkel vannak ellátva. A hirlapjegyek a m. korona alatt nyugvó postasipot tüntetik elő. A régi értékjegyek és levélboritékok felhasználására f. évi május 1-től számitott kéthavi határidő szabatik meg, eszerint f. évi július 1-től kezdve, bármily, a m. kir. postaterületen feladott küldemény, mely nincs a fennebbi magyar jelvényü jegyekkel bérmentesítve, mint nem bérmentesített, az ily küldeményeket terhelő kétszeres vitelbér alá esik.


-----------------------------------------------------------


A régi levelezési lapok

   elhasználására kiszabott és márcáus hó vegével lejárt határidő még két hónappal, tehát folyó május hó 31-ikéig meghosszabbittatott.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1870   <<   1871   >>   1872