A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1916_04_16_112p.txt

Hírek

Interurbán telefon.

A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy az alább felsorolt távbeszélő központok, valamint a hozzájuk csatlakozó környékbeli, illetve törvényhatósági távbeszélő hálózatok előfizetői egymás között mindenfaju - tehát interurbán távbeszéléseket is - válthassanak, ha beszélgetések a felsorolt helyek közt a rendelkezésre álló távbeszélő áramkörök utján lehetségesek. A kérdésbe jövő távbeszélő központok a következők : Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Balatonfüred-fürdő, Tapolcza, Nagykanizsa, Siófok, Balatonboglár, Keszthely, Szombathely, Balatonföldvár, Kaposvár, Várpalota, Győr, Pápa, Czelldömölk, Szentgál, Veszprém, Csorna, Sopron, Zalaegerszeg, Sümeg, Losoncz, Rimaszombat, Putnok, Miskolcz, Balassagyarmat, Ipolyság, Szeged, Makó, Püspökiele, Mezőhegyes, Kiskunfélegyháza, Csongrád, Szentes, Trencsén, Bán, Nagy-tapolcsán, Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Érsekújvár, Vácz, Rétság, Érsekvadkert, Esztergom, Léva, Igló, Lőcse, Poprád, Dobsina, Szentiványi-csorbató, Tátralomnicz, Kassa, Sátoraljaújhely, Szatmárnémeti, Nagybánya, Nagysomkut, Kiskörös Kalocsa, Eperjes, Bártfa, Bártfa-fürdő, Debreczen, Nyíregyháza, Hatvan, Gyöngyös, Kál, Eger, Békéscsaba, Gyula, Kecskemét, Nagyvárad, Beregszász, Munkács, Hegyeshalom, Magyaróvár, Moson, Márkusfalva, Beszterczebánya, Rózsahegy, Nagykároly, Salgótarjáni Fülek, Varazdin, Csáktornya, Kiszombor, Czegléd, Szolnok, Abony, Nagykörös, Kisvárda, Dunaföldvár, Paks, Szekszárd, Bonyhád, Pécs, Szabadka. (Arad, Temesvár, Kolozsvár szintén a jegyzékbe kerültek.) Ezen engedély kizárólag csak a távbeszélő előfizetői állomásokra vonatkozik, a postahivataloknál berendezett nyilvános állomásokról, valamint a nyilvános jellegű helyiségekben (kávéházak, vendéglők stb.) berendezett távbeszélő állomásokról ezután is kizárólag csak helyi és a vármegye területén túl nem menő beszélgetések folytathatók.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1915   <<   1916   >>   1917
Home
Delizsánsz.