A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1919_03_28_3p.txt

Dettre János és Somogyi Szilveszter a közigazgatás élén

A proletárdiktatúra érvényben marad,
- Megegyezés a francia parancsnoksággal.
- Fölfüggesztették a Budapesttel való Vasúti forgalmat, a posta, távíró  és telefonösszeköttetést. -

(Részlet a cikkből...)

A direktórium távozása Szegedről.
.....
A francia csapatok megszállják a várost, a vasúti közlekedést egyelőre beszüntetik, a posta-, távirati és telefonforgalmat ideiglenesen szintén megszakítják.
.....A város hangulata.
....
A főispáni szobában a nép megbízottai tanácskoztak hosszasan.
Az utcákon délben a legnagyobb volt az érdeklődők tolongása. Délután kettőkor jöttek le a főpostáról a tisztviselők, akiknek helyét a megszálló francia, katonák foglalták el egy időre.
.......
-----------------------------------------------------------Hírek

- A posta, távíró és telefonforgalom korlátozása.

A francia parancsnokság csütörtökön délután rövid időre beszüntette a helyközi telefonbeszélgetéseket. Későbbi intézkedésre, a helyközi beszélgetés szabaddá vált. Interurbán-telefonálás azonban a csütörtöki napon tilos volt. Ezentúl bizonytalan ideig, Budapestre és Budapesten túlra fönmarad a telefonálási tilalom. Telhát a környék meg nem szállott községein és városain kivül beszélni lehet Kiskunfélegyházával, Kecskeméttel. A környék megszállatlan községein és városain kivül táviratot, levelet, postacsomagot, pénzt sem lehet küldeni. Amig a tilalom érvényben marad, az újságok sem közölhetnek budapesti telefonhireket. A Délmagyarország ezért kénytelen jelen számában is nélkülözni a budapesti tudósítás hiranyagát.A cikk eredeti linkje...... 1.  2. 3.
Home
1918   <<   1919   >>   1920
Home
Delizsánsz.