A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1919_05_28_128p.txt

Az uj telefonelőfizetések.

A háború alatt a telefonhálózat kiterjesztése nehézségekbe ütközött. Az állam hadiérdekből korlátozta a forgalmat, mert a hivatali, katonai beszélgetések igényelték túlnyomó részben a telefon munkáját.

Azóta nem javultak meg a viszonyok ezen a téren. De nálunk, Szegeden most, főképen az anyaghiány miatt nem lehet akadálytalanul megengedni azt, hogy bárki is bevezethesse üzletébe, vagy lakásába a telefont. Hiányoznak a fölszerelések, készülékek. Magában a központban sincsenek meg a kellő anyagok, a régiek meg kopnak, romlanak. Pedig nagyon sokan vezetnének be telefont, főként természetesen üzletemberek. Ezelőtt szívesen fizettek telefontulajdonosoknak 1000-2000 korona belépési dijat, hogy adják át a telefonjukat. Főképpen Budapesten voltak divatban az efféle átruházási üzletek. Mivel a posta, majd minden bevétel hijján, nagy gondban van most az alkalmazottak fizetése miatt, ugy akar jövedelemre szert tenni, hogy megfizetteti a telefon-abonnensekkel az egész évi dijat egy összegben, előre. Ez 120 korona. Kereskedőnek nem nagy összeg. A dijak azonan nem sokat lendítenek a posta pénzbaján. Az uj előfizetőktől ennélfogva különdíjat szed a posta, vagyis a telefont csak olyanok lakására, irodájába vezetik be, akik 500 koronát fizetnek le az előfizetési díjon felül. Természetes, hogy még ezzel a korlátozással sem lehet akadálytalanul terjeszteni a telefonhálózatot, mert uj készülékek beszerzésére semmi mód sem kínálkozik. Ezért valószínűleg rákerül majd a sor arra, hogy olyan állomásoktól, amelyeknek 1-2-3 mellékállomásuk van, ezeket a mellékállomásokat elvegyék. Ez még nem befejezett dolog, egyelőre csak terv, de ha szem előtt tartjuk, hogy az általános érdek is minél több előfizetőnek a hálózatba való bekapcsolását kivánja, akkor a tervet helyteleníteni nem lehet.

Az uj előfizetők elfogadásánál válogatással él a posta. Üzletek, vállalatok előnyben részesülnek magánlakások fölött. Lakásokba, ha nem föltétlenül szükséges a telefon, nem vezetik be, ami természetes a mai nagyon szűkös viszonyok mellett, amikor nem lehet a telefont fényűzésre használni.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1918   <<   1919   >>   1920
Home
Delizsánsz.