A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1945_05_29_103p.txt

Felhivás.

Felhivom mindazokat, akik a szegedi postaigazgatóság Tisza Lajos - körut 43. alatt levő épületének orosz katonai kórházzá történt átalakítása, illetve az épületnek kórház céljaira történt használata során a postaigazgatóság tulajdonát képező bútordarabokat, berendezési tárgyakat stb. akár a postaigazgatóság épületéből, akár a hórház személyzete által a szomszédos kereskedelmi iskola és más épütetekbe átszállított tárgyasat, a szomszédos épületekből eivittek, avagy mint talált tárgyat elszállítottak, soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül az igazgatósághoz annál is inkább szolgáltassák vissza, vagy azoknak hollétét az igazgatósághoz való beszállítás végett az igazgatósággal közöljél, mert ellenkező esetben érdekeltek, illetve a már ismert személyek ellen a bűnvádi feljelentést megteszem.


Postaigazgatóság.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1944   <<   1945   >>   1946