A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1957_07_17_3p.txt


         


Halló, Szeged! - Halló, Budapest!

Látogatás a szegedi posta látható és "láthatatlan" munkásai között.

Megszoktuk, hogy mindig pontosan érkezik. Reggel 7 órakor a levélszekrényben vannak a napilapok, délelőtt 11 órakor érkezik a levél, a pénz és sajnos, havonként rendszeresen a számlák. Szeretjük a mosolygós, kedves postást. Ismerjük őt és ő ismeri körzete valmennyi lakóját. Ha az utcán találkozunk vele, már messziről lobogtatja felénk a várva várt levelet. Milyen sokszor szerez ezekkel örömet. Az utóbbi időben lényegesen megjavult a posta munkája. Budapestről egy nap alatt ér a címzetthez a levél, a csomagok is gyorsabban érkeznek A posta egyik legforgalmasab hivatal. Naponta sok száz. ezer ember keresi fel és ugyanúgy, mint minden hivatalban, itt is türelmetlenek az emberek. Az előbb még nyugodtan feketéző hölgy hisztériás asszonysággá válik a postahivatal üvegablaka előtt. Hangosan méltatlankodik, milyen sokat kell várni, pedig csak egy expresszlevelet szeretne feladni.

Ahol semmit se szabad "mellre szívni".

Az ablak mögött ülő postásnak sok kellemetlen megjegyzést kell a füle mellett elengednie. Mert ha a sok rosszindulatú megjegyzést mind "mellre szívná", rövid idő alatt felmondaná Idegrendszere a szolgálatot. De ők gyorsan, nyugodtan, ügyesen végzik felelősségteljes munkájukat. A posta munkájából mindössze ennyit ismerünk. Pedig mennyi munka van az egyszerű levélke mögött. Hány kézen megfordul, míg a levélírótól eljut a címzetthez. Az 1-es postára naponta 10-12 nagy zsák levél érkezik. Nagy bontóasztaloknál - ide öntik a leveleket - gyorskezű postások. Nagy Antal, Dobó Jenő és felesége, Csúri Mihályné, Dékány Antalné osztják szét körzetenként a leveleket. A várost 70 körzetre osztották fel és ennek megfelelően 70 kézbesítő hordja szét a leveleket. A kézbesítők rendes leveleken kívül ajánlott leveleket és egyéb érték-utalványokat ls eljuttatnak. Ez óriási munkát jelent, különösen a nyugdíj-kifizetések idején. Az ajánlott levelek, valamint az utalványok szétosztását Simon János, Bihari Istvánné és Gulyás Éva végzik.

Akik a milliókat számlálják.

A posta banktevékenységet is folytat , hiszen valamennyi állami vállalat itt fizeti be bevételét. Naponta 3,5-4 millió forint fordul meg Palló József, dr. Kovács László és Aradi Sándor kezén. A posta láthatatlan munkásai közé tartoznak a távközlés: a távírda, a távbeszélő- és a rádiószolgálat dolgozói is. Minden embernek szeretném megmutatni a távbeszélő-, a távírda- és a rádiószolgálat központját. Nemcsak azért, mert az nagyon érdekes, hanem azért, mert nagyon tanulságos. Sajnos, ez lehetetlen, mert külön főtanácsosi engedély kell hozzá és azok nagyon szigorúak. Szóval, én bejutottam a „bűvös központokba". Az itt dolgozók munkáját alaposan megfigyeltem, tanulmányoztam és fogadalmat tettem: soha többé! Soha többé nem leszek türelmetlen egy-egy vidéki beszélgetés lebonyolításánál.

Tiz kis villanykörte ég.

Beck Józsefné a bejelentő egyetlen dolgozója. Modern kapcsoló asztalkáján tíz kis villanykörte ég és ez azt jelenti, hogy tízen hívják a 01- et. Halló, bejelentő! - A 36-55-nek legyen szíves jegyezze Budapest, 424-884-et. - Vettem. A távbeszélőjegyre felkerül a két szám és már csúsztatják a budapesti vonalat kezelő Csetényí Istvánnéhoz. A falon lévő jelzőtábla kigyullad, ha a 21-es vonal szabad, már kapcsolja is Budapestet, Sajnos, előfordul, hogy Budapest, vagy más vidék roszszul kapcsol, a beszélő türelmetlenkedik. goromba szavakkal sértegeti a telefonkezelő társaságot. Üjabb hívások és már vagy tízen keresik az összeköttetést Budapesttel. - Halló, sürgős ügyben kapcsolják a szentesi kórhazat.

Tessék beszélni!

Jójárt Rozália pillanat alatt behozza a kért vonalat, hiszen emberéletről van szó. - Halló, Szeged. - tessék beszélni, - halló, Budapest, - bontom vidéknek - Halo Kecskemét - három perc, - tessék befejezni a beszélgetést. - háromszoros díj, - letelt a tíz perc, bontom. Ezek a rövid tőmondatok kattognak ebben a ragyogó tiszta emeleten. Nehéz, minden ideget igénybevevő munkát végeznek ezek a lányok, asszonyok. Ezt bizonyítja az is. hogy naponta csak 7 óra hosszat dolgoznak. Egy pillanat pihenőidejük nincs. Sok száz vidéki beszélgetést bonyolítanak le naponta. Horváth Antalné, a csoportvezető - sokkal csinosabb és kedvesebb, mint a "Halló, itt Gabriella" cimü olasz film csoportvezetőnője - elmondja, hogy a beszélgetők sajnos, nagyon türelmetlenek és könnyelműek. Bejelentik, hogy sürgősen kérik a számot, ezért dupla díjat kell számolni. És amikor fizetésre kerül a sor, reklamálnak; ők nem úgy gon-dolták, hogy sürgősen, csakhát gyorsan ... Sokan sürgetik a hívást. Eddig a 01-en jelentették be, de újabban csak a 08-on fogadják a sürgetéseket. A távírda dolgozói is nehéz, felelősségteljes munkát végeznek. Dr. Czirják Lászlóné Siemens-gépén naponta sok száz táviratot vesz fel és továbbit. Csapó Margit Morsén értesíti - a postahivatalokon keresztül - a feleket. Ök, a posta fáradhatatlan munkásai, lelkiismeretes, nehéz feladatot látnak el, éppen ezért becsüljük meg jobban munkájukaV

H, Zs.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1956   <<   1957   >>   1958
Home
Delizsánsz.