A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1957_09_10_4p.txt

Felszerelték Szegeden ez első 150-es telefonközpontot

Holnap kezdi meg működését a tanácsnál

A Bérház II. emeletén az egyik üvegajtón ez a felírás olvasható: "Telefonközpont". Az ajtón nincs kilincs - csak belülről nyitható. A kíváncsiság azonban nem ismer akadályt annál is inkább, mivel egy érdekes hírt hallottunk: új telefonközpontot szerelnek fel a tanácsnál. Nehezen tudunk beszélni, - mert mindig mások akarnak valakivel telefonon érintkezésbe lépni. Dél van. Török Tivadarné a dobogóra szerelt szekrény előtt éppen egyedül kezeli a vastag banándugók, kapcsolók egész sorát és szinte szemfényvesztő módon jár a keze. Adja a vonalat, a kért hivatalt, a lebeszélteket kikapcsolja. Ujabb hívók jelentkeznek, kigyullad a piros, a fehér lámpa, s a fejére szerelt kagylóba szinte szünet nélkül mondja: "város" - "tessék" - "mással beszél, maradjon". Most talán lesznek lélekzetvételnyi szünetek, - ebédelni mentek az irodákból. "Szórványosan" váltunk néhány szót és megtudjuk, hogy az új központot a földszinten szerelik. - Az sokkal modernebb, egyszerűbb kezelésű lesz - mondja Törökné, aki már 12 éve "együltőhelyben" telefonközpontos a tanácsnál. - Ez lesz már a harmadik telefonközpont, mióta itt vagyok. Állandóan fejlődünk, modernizálódunk. A felszabadulás után 50 állomásost szereltek fel, 4-5 éve ezt a 100-ast kezelem, most 150 állomásost veszünk át a napokban.

- A Budapesti Távközlési Igazgatóság alközponti üzemének négy dolgozója, Arató Aladár, Hóbor István, Szabó Károly és Dudás Ferencné - munkálkodik az új telefonközpont szerelésén.

- A kapcsolóieremben "rejtelmes", színes zsinórokkal átszőtt, hatalmas szerkezet tárul a belépő elé. Arató Aladár szerelésvezető szívesen nyújt felvilágosítást. Elmondja, hogy ez az első Ilyen nagyteljesítményű telefonközpont Szegeden, - természetesen a posta központján kívül. Ezentúl nem kell a tanácsi hivatalokban a központtól kérni vonalat. Az irodában dolgozó felveszi a telefont, három számjegyet tárcsáz és a telefonközpont önműködően kapcsolja a vonalat, vagy a kért hivatal számát. Abban a pillanatban, amikor a hívó felveszi a telefont, működésbe lép a motorral működő automata. A keverőgépek megadják a tárcsázáshoz a hangot, a gépek rögzítik a hívó és a hívott számokat és egy külön keverő keresi meg a hívott mellékállomást. Maga az automata vizsgálja, hogy ahívott szabad-e, vagy foglalt, illetve kapcsol és lehet beszélni.

- Külön szobában elhelyezett 180 amper-órás akkumulátor szolgáltatja az automata működéséhez szükséges egyenáramot. Ha netán áramszünet van, - két napig töltés nélkül üzemel az akkumulátor. Csupán egy telefonkezelőre lesz majd szükség, mert csak a külső hívókat kell kapcsolni a hivatalokba.
Tizenöt vonalon lehet érintkezésbe lépni a tanáccsal és a telefonközpontosnak nem kell dugdosni a zsinórokon függő banándugókat, hanem mint egy írógépen, leüti a kért hivatal háromjegyű számát és már önműködően kapcsol is az automata. Külön "riasztókészülék" áll rendelkezésre arra az esetre, ha valamelyik hivatali szobában nem tették rendesen a helyére a telefonkagylót és így tudják, hogy hová nem lehet kapcsolni. Ilyenkor figyelmeztetik az illető hivatalt a rendellenességre. A Belolannlsz-gyárban készült telefonközpont szerelését már befejezték és szerdán, holnap működésbe lép.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1956   <<   1957   >>   1958
Home
Delizsánsz.