A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1890_03_28_86.txt

A budapesti utalványhamisitás.

Budapest, márcz. 27. (A "Sz. N." er. táv.)

A postai utalványokkal történt csalási ügyben eddigelé nem sokat derített ki a rendőrség, hanem ezért valószínű, hogy a hamisító Mezei Károly, aki néhány napig a váczi körúti 22-ik sz. házban Békehegyi Lajosné bába-asszonynál lakott s 3500 frt fölvétele után nyomtalanul eltűnt, csakhamar kézre kerítik. A budapesti rendőrség nyomozatának eddig az az eredménye volt, hogy kipuhatolták azt a vésnököt, kinél az ismeretlen hamisító a posta-bélyegzőt készítette. A vésnök budapesti iparos s a hamisító 6 hó 17-én vette át tőle a bélyegzőt. A hamisító eltűnése alkalmával szalonrábát viselt. Raschka János föposta-igazgatót Baross Gábor kereskedelmi miniszter ma délelőtt magához hivatta és a posta csalás részleteiről beható informácziót kért tőle. A posta igazgatóság ez ügyben ma délután komominikát adott ki, melyben azt bizonyitgatja, hogy nem a postautalványok kezelésének uj rendszeréből folyt a csalás. A 1 hamisítás megtörténhetett volna akkor is, ha az utalványokat a postán fizetnék ki.Szegedi Napló, 1890. március (13. évfolyam, 59-87. szám)1890-03-28 / 86. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1887   <<   1890   >>   1891