A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1890_12_24_351.txt

- Karácsony és újév a postán.

Tapasztalat szerint a közönség, főleg a karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából élelmi szerek, vagy egyéb tárgyakkal, pénzt, ékszereket és más értéktárgyakat egybecsomagolva ad a postára, ezenkívül a postai csomagokat czélszerütlenül csomagolja és hiányosan czimozi, minek következtében a szállítás alatt a czélszerütlenül csomagolt küldemény burkolata kiszakad, a pénz vagy ékszer a csomagból kiesik és elvész, a hiányos czim miatt a kézbesítés meghiúsul s a csomag élelmiszerből álló tartalma megromlik.

Minthogy pedig a "Postai Tarifa" 66. §-a érteimében, a hiányos czimzés és czélszerütlen csomagolás következményeiért a posta nem szavatol, ez által csak a közönség károsodik.

Figyelmeztetjük ennélfogva a közönséget hogy:

1. pénzt postautalványnyal vagy pénzeslevélben, ékszert s más értéktárgyakat külön csomagolva küldjön;

2. a csomagolásra faládácskát, vesszőből font kosarat, viaszos vagy közönséges vásznat, vagy legalább erős csomagoló-papirt használjon, a vászonba vagy papírba a csomagot több rétüen szorosan göngyölje, egy darab göb nélküli zsineggel többszörösen erősen keresztülkösse, hogy a csomagot jól körülfogja és egybetartsa s ezután jó pecsétviaszszal a zsineg keresztezésére alkalmazott minél több pecséttel zárja le;

3. a czimiratban legyen benne a czímzettnek vezeték- és keresztneve, rangja, állása, lakhelye, (város, község, falu, puszta, major) utcza és házszám, vármegye és utolsó posta, valamint a tartalom, esetleg értéknyilvánítás;

4. a czímet lehetőleg magára a csomag burkolatára kell írni, ha pedig ez nem lehetséges, a czim fatáblácskára vagy papírra írandó, a fatáblácskát a csomaghoz erős zsineggel (vastag spárga) kell kötni, a papírra irt czimiratot pedig egész terjedelmében még a körülkötés előtt úgy kell a csomagra ragasztani, hogy a czimiratot a zsineg is a csomaghoz szorítsa s igy a leszakadás ellen biztosítsa;

5. a Budapestre szóló postai csomagokon és azok szállitólevelén a csomag tüzetes tartalmát, élelmiszerek és fogyasztási adó alá eső tárgyaknál a mennyiséget (pl. 1 darab pulyka, 2 klgr. sertéshús, 2 liter bor stb.) tüzetesen meg kell jelölni, hogy igy a csomag gyorsan kézbesíthető legyen.Szegedi Napló, 1890. december (13. évfolyam, 329-357. szám)1890-12-24 / 351. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1887   <<   1890   >>   1891