A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1890_09_28_628p.txt

A posta Khinában.

A khinai kormány rendeleteit a nagy birodalom különböző részeibe a hadügyminisztérium felügyelete alatt álló küldönczök hordják szét, de magánosok leveleit ezeknek nem szabad átvenniök s így azok külön postarendszert szerveztek maguk részére. A jelentékenyebb városokban mindenütt van egy vagy több postahivatal, mely az átvett levelekért és értékekért felelősséget vállal. A levélhordók rendesen gyalog közlekednek, de gyakran szamarakon is, melyek egész biztossággal haladnak egyik állomástól a másikig. A küldönczök nyolczvan font teherrel egy óra alatt egy mérföldet, tesznek s minden állomásnál felváltatnak. Rendesen igen erős emberek, kik keveset esznek, hogy munkaképességük megmaradjon s kik különösen begyakorolvák arra, hogy éjjel se féljenek, a mi a nagyon babonás khinaiaknál egész rendes dolog. Veszélyes helyeken vagy éjjel, katona-kiséretok is van, 4-5 főből, mely szám azonban teljesen elegendő, hogy nagyszámú rablóbandát is megfélemlítsen. A levélszállítási dij igen csekély, Pekingből Hankanba, mintegy 150 mérföldnyire, csak húsz krajczár. Különösen gyakran használják a postát a kereskedők ; nemcsak a váltókat, de készpénzt is ily utón küldik el.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1887   <<   1890   >>   1891