A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1863_02_01_43p.txt

Posta-expeditori pontosság.

Nyíregyháza, jan. 19. Alábbirt folyó január hó 7-én Nyiregyházán két egyszerű levelet adott fel, melyeknek egyike Rimaszombatra, másik Tiszolczra szólott. A levelek fontos családi ügyben írattak. Midőn alulirt január 12-én Rimaszombatba érkezett, az odaküldött levél még akkor sem érkezett volt meg rendeltetése helyére, ámbár máskor az mindig harmadnapra szokott megtörténni. - A Tiszolczra küldött levél boritékán pedig ily postabélyeg van: Nyíregyháza jan. 7., Kassa jan. 13., Rimaszombat jan. 14., Tiszolcz jan. 1. - Alulirt ezen posta-expeditori pontosság következtében egy hét (7) napi, 40 forintjába kerülő utat tett hiában - s most az is kérdés, hogy ezen postaexpeditori pontosság hol keresendő, Nviregyházán-e, vagy Kassán? - Megjegyzendő, hogy most Kassa Nyíregyházától a vasúton - csak hat órányi távolságban esik.

- Birtholomaeidesz János.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1862   <<   1863   >>   1864