A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1863_06_07_202p.txt

Telephonia vagy táv-hangoztatás.

A természeti erők fölfedezése és fölhasználása körül mindig szebb eredményeket mutat fel az emberi ész és tudomány. Mindenki tudja, minő tökélyre vitték már mai napig a villany-telegráfot, vagy is bizonyos jeleknek villany általi gyors tovaszállitását, a távirást. S itt nincs megállapodás, most ismét egy nagy lépéssel tovább mentek a kísérletek. Megpróbálták, nem lehetne-e a hangokat villany utján épen ugy tovább szállítani, mint az írásjegyeket, s az első próba nem maradt egészen sikeretlen. E kisérlet még 1861 okt. 26-án történt Frankfurtban nagyszámú művelt közönség jelenlétében Reis természettanár által. Egy igen egyszerű készlet érthetően elénekelt itt bizonyos dallamokat, melyeket egy 300 lábnyi távolban levő épületben egy énekes, egy, ama készlettel villanyos összeköttetésben álló más gépezetbe beleénekelt. Ennélfogva a dologgal közelebb érintkezésben állók kijelentik, hogy ámbár a czéltól még igen távol állanak, de nem látszik többé lehetetlennek, hogy maholnap oda fejlik ez ügy, mikép egy tőlünk 100 mérföldnyi távolban élő jó barátunkkal valósággal beszédbe fogunk ereszkedhetni, s ha válaszol, hangjára épen ugy rá fogunk ismerhetni, mintha ott ülne mellettünk.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1862   <<   1863   >>   1864