A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1863_12_20_463p.txt

Megrongált távirdák.

A közelebbi nagy szélvész különösen a távirdákban nagy károkat okozott s a közlekedést sok helyen félbeszakitá. Így különösen Miskolcz és Kassa, - Pest és Érsek-ujvár, Czegléd és Kecskemét között a közlekedés egészen félbeszakadt, mert a távirdai oszlopok közöl sok kidőlt, nevezetesen az utóbb emlitett helyek közt 100-nál többre megy a kidöntött oszlopok száma. A vihar a Dunán keresztül Budára vezető távíró sodronyok egyikét szintén elszakasztotta. E hó 14-én Pestről Bécsbe, Székesfehérváron és Győrön keresztül táviratoztak. Temesvárral pedig Czegléden és Aradon keresztül tartották fenn az összeköttetést.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1862   <<   1863   >>   1864