A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1869_01_03_37p.txt

A posta

   mely Európában az államoknak milliókat jövedelmez, az egyesült államok pénztárának múlt évben 7 millió dollárba került. Oka ennek az, hogy az egy államok kormánya még a legtávolíabb és alig lakott vidékeket sem akarja megfosztani a posta előnyeitől. Aztán még az, hogy ott a magánvállalatok nagyban versenyeznek az állami postával.


-----------------------------------------------------------


A helybeli posta-hivatalnál

   új év előtt egy héten át a forgalom oly roppant volt, hogy némely postameneteknél a kocsiposta küldemények száma 1500-ig ment, a beérkezett utalványok száma pedig naponkint 2000.


-----------------------------------------------------------

Az ungvári távirda-hivatal

   megkezdette működését. Az első sürgönyt a megye főispánja intézte Gorove miniszterhez, melyben köszönetet mondott e megye közönsége nevében a távirdavonal kiépittetéseért.


-----------------------------------------------------------
  
  
Gorove minisztert

  a pesti távirdatisztek egy nagy jelképies szines rajzzal tisztelték meg, melyet egy távirász festett.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1868   <<   1869   >>   1870