A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1869_08_15_457p.txt

A kereskedelmi miniszter

   az eddig Pesten, Temesvárott és Zágrábban fenállott távirdai felügyelőségeket távirda-igazgatóságokká változtatta, továbbá Debreczenben hasonló igazgatóságot szervezett, s a debreczeni távirdai állomást kerületi pénztárral egybekötött főállomássá emelte. Ez uj hivatalok f. évi okt. 1-én kezdik el működésüket.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1868   <<   1869   >>   1870