A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1869_03_07_132p.txt

Uszó távirda-állomások.

Az angol kormány s a Trinity Houso egy tervet terjesztettek elő az uszó távirda-állomások fölállítása ügyében. Legelőbb is Anglia legdélnyugatibb csúcsán, a Scilly-szigetek és Ushant között állitanak fel ily távirda-hajókat, melyeket tenger-alatti huzal kötne össze a legközelebbi parti állomással, s igy Nagy-Britannia, a szárazföld és Amerika minden részével. Ezen intézkedés czélja mindenekelőtt az lenne, hogy az érkező vagy eltávozó hajókra nézve, melyek a parttól 40-50 mértföldnyire állanak, az ily távirdai közlekedést lehetővé tegyék; továbbá e távirati hajókat kiszállási állomásokká szándékoznak tenni az utasok számára, s a közlekedést a partokkal erős helyi gőzösök segitségével akarják föntartani.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1868   <<   1869   >>   1870