A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1909_01_17_25p.txt

A közigazgatási bizottság ülése.
- Január 11. -

(Részlet a cikkből...)

Ezután dr, Ladies László közbiztonsági szempontból azt indítványozta, hogy a közigazgatási bizottság írjon fel a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a vasúti állomásokat telefonnal lássa el.

- Haviár Dániel az indítványt elfogadja, de úgy, hogy a községek kerestessenek meg a telefonbevezetésekre járó költségek megtérítésére.

- Ambrus Sándor is Haviár Dániel nézetét tartja helyesnek, hogy a vasút nem kötelezhető a telefon bevezetésére. Nem a telefonhiány oka a rossz köz- biztonsági állapotoknak, hanem a csendőrség csekély száma és az, hogy egyes őrsök létszáma csak papiroson van meg. Indítványozza, hogy a közigazgatási bizottság a belügyminiszterhez írjon fel a csendőrök létszámának szaporítása érdekében. Az ülés az alispán javaslatát elfogadta.

......
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1908   <<   1909   >>   1910
Home
Delizsánsz.