A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1909_06_20_280p.txt

Hírek

Telefon Békés- és Aradvármegyék közt.

A kereskedelemügyi miniszter rendelkezése szerint az arad- és békésvármegyei törvényhatósági távbeszélő hálózatokhoz tartozó előfizetők f. évi julius hó 1-től kezdve a belterületekre eső vonalrészek után esedékes vonal fentartási átalányokat tartoznak fizetni. Ezen vonalfentartási átalány fejében a távbeszélő központ és az előfizetők állomása, illetve a község belterületi határ közt létesített távbeszélő vonal kétszeres hosszának minden egész vagy megkezdett 100 métere után évi 60 fillér lesz fizetendő. A folyó év második felére esedékes vonalfentartósi díj le fizetése 1910. évi január hóban válik esedékessé.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1908   <<   1909   >>   1910
Home
Delizsánsz.