A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1909_03_14_212p.txt

FOLLÉRT KÁROLY

         

Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére a király Faliért Károly posta és távirda-főigazgatót a magyar posta-, távirda és távbeszélő elnökigazgatójává nevezte ki.

Ha meggondoljuk, hogy a magyar posta évi forgalma a 10 milliárdot, vagyona és bevétele külön-külön a 75 milliót, alkalmazottainak száma pedig a 30 ezret meghaladja, elképzelhetjük, hogy ezzel a magas állással igen nagy felelősség, s még több gond van egybekötve. Az a férfiú azonban, a ki most került Szalay Péter helyére, nem idegenből jutott e díszes méltóságba. Vérbeli postás, már 18 éves korában, 1877-ben mint gyakornok-jelölt jött a a postához, s 32 esztendő alatt jutott el a legfelső polczra. Ez - természetesen - nem ment minden küzdelem nélkül, de ebben a küzdelemben neki csak tehetsége, munkabírása és rátermettsége voltak a protektorai. Huszonhárom évvel ezelőtt rendelte be magához Szalay Péter a kereskedelmi minisztériumba. Három szobában elfért akkor az egész posta-szakosztály. S mivé lett azóta ez a külföldön is híres intézményünk! Már 1897-ben külön vezérigazgatóságot szerveztek az élére, melyben Follért mindig közvetlenül Szalay mellett, mintegy a vezérkari főnök tisztét töltötte be.

Mindenesetre jó volt, hogy mint közlegény kezdte, s tisztában volt a kezelés apró részletkérdéseivel is, de ez egymaga nem lett volna elegendő ily fényes pálya megfutására. Istenadta tehetség, vezéri rátermettség, a nagy konczepcziók iránt való hajlandóság, összefoglaló képesség és nagyfokú emberismeret voltak mindenkor az ő erős fegyverei. S mivel a posta nemcsak az állam, de a nagyközönség számlálhatlan millióival is sáfárkodik, nem elég a szervezésben s az adminisztratív teendőkben való jártasság, a posta vezérének nem kis mértékben kell értenie a pénzügyekhez is.

Follértnek ez a képessége is megvan, többek közt az ő eszméje volt az is, mely lehetővé tette, hogy a cheque- és clearing-forgalom útján a posta-jövedék pénzügyi kezelését az Osztrák-Magyar Bank vállalta magára. Kinevezését nemcsak a nagyközönség fogadhatja teljes megnyugvással, hanem az alkalmazottak is, a kik érdekeiknek mindenkor gondos istápolóját láthatták Follértban.

E.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1908   <<   1909   >>   1910